DOĞAL ŞEKERLEME

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlıklı Beslenme

STEVİALI KALORİSİZ DOĞAL ŞEKERLEME

Öğrenci: SEMİNA DALBUDAK
Danışman: ÖZLEM ZEYBEK

STEVİALI KALORİSİZ DOĞAL ŞEKERLEME Beslenme; sağlığı korumak,
geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi
olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için
bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Günümüz beslenme
alışkanlıkları düşünüldüğünde sağlıklı olmayan hazır gıdaların,
hormonlu ürünlerin ve katkı maddesi içeren ürünlerin sık miktarda
tüketildiği görülmektedir. Bu durum birçok sağlık problemini de
beraberinde getirmektedir. Son yıllarda şeker hastalığı, obezite gibi
metabolik hastalıkların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu hastalıkların
artmasının bir nedeni de, sağlıksız yiyeceklerin özellikle şeker ve şekerli
gıdaların kullanım sıklığının artmasıdır. Projemizdeki amacımız doğal
bir tatlandırıcı olan stevia (şeker otunu) insanlara tanıtmak ve şeker
kullanım oranına dikkat çekmektir. Yediğimiz besinlerden haz almamız
tadının güzel olması tüketeceğimiz besinlerde aradığımız bir özelliktir.
Bu noktadan yola çıkarak bu projede lifli, kalorisiz ve doğal olan
stevianın toz şeker yerine kullanıldığında tat olarak bir kayıp olmadığını
kanıtlamak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmamızda stevia ve toz şeker
kullanılarak şekerlemeler yapılmıştır. Araştırmaya katılan bireylere
yapılan şekerlemeler tattırılmıştır. Katılımcı bireylerin fikirleri anket
yardımıyla alınmıştır. Toz şeker yerine Stevia (Şeker Otu)’nın
kullanılması şekerlemelerin tadını değiştirmediği, stevia ( Şeker Otu )
kullanılarak yapılan şekerlemelerin, şeker kullanılarak yapılan
şekerlemelerden renk, koku ve tatları bakımından bir fark olmadığı
şekerlemelerin tattırılması sonucunda yapılan anket çalışmalarıyla
tespit edilmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde ülkemizde şeker
kullanım oranının da oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.