DOĞAL KATKI MADDELERİ İLE ÜRETİLEN MEYVELİ YOĞURDUN ANALİZİ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlıklı Beslenme

DOĞAL KATKI MADDELERİ İLE ÜRETİLEN MEYVELİ
YOĞURDUN ANALİZİ

Öğrenci: BEYZA NUR DİRİLMİŞ
Danışman: DİLEK ACAR

Projenin amacı doğal koruyucu (doğal limon yağı) ve kendi üretimimiz
olan doğal kıvam arttırıcı (elma pektini) kullanarak ekonomik ve sağlıklı
bir meyveli yoğurt üretmek ve üretilen bu yoğurdun analizlerini yaparak
tüketime uygun olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma nicel bir
araştırma olup veri toplama aracı olarak deney ve gözlem yöntemi
uygulanmıştır. İnek sütünden yoğurt kültürü kullanılarak 5 farklı
(katkısız sade, pektin katkılı sade, katkısız çilekli, çilekli pektin katkılı ve
çilekli pektinli limon yağı katkılı) yoğurt üretilmiştir. Katkısız sade ve
pektin katkılı sade yoğurtların kıvam analizleri yapılmış, çilekli pektin
katkılı ve çilekli pektinli limon yağı katkılı yoğurtların küflenme
sürelerine bakılmış ve katkısız çilekli yoğurt ile pektinli limon yağı
katkılı çilekli yoğurtların 1., 7., ve 14. günler duyusal analizleri yapılmış
ve pH değerlerine bakılmıştır. Doğal kıvam arttırıcı olarak her 200 ml
süte 12 ml doğal pektin, doğal koruyucu olarak her 200 ml’ye 8 ml
limon yağı, meyve olarak da her 200 ml’ye 30 gram çilek kullanılmıştır.
Doğal katkılı çilekli yoğurdun katkısız çilekli yoğurda kıyasla 1. gün
ortalama 0.10 puan farkla, 7. gün ortalama 0.60 puan farkla, 14. gün
ortalama 0.50 puan farkla duyusal analiz puanlarının daha yüksek
olduğu görülmüştür. Ayrıca limon yağı katkılı çilekli yoğurdun limon
yağı katkısız çilekli yoğurda kıyasla daha uzun ömürlü olduğu tespit
edilmiştir. Çalışma farklı meyvelerle, farklı antimikrobiyal yağlarla ve
farklı doğal kıvam arttırıcılarıyla tekrarlanabilir.