Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması Başvurusu

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Etkinlik tarihi: 08-14 Ekim 2018
Son başvuru tarihi: 01 Eylül 2018
Sonuç açıklama tarihi: 08 Eylül 2018

Herhangi bir hedef tür için gerçekleştirilecek haritalama; i) envanter, ii) altlık haritaların üretilmesi, iii) modelleme, iv) yaygınlaştırma ve haritalama olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli projemizde envanter ve altlık oluşturma aşamalarının uygulamalı olarak öğretilmesi planlanmıştır. Diğer aşamaların gerek uzun süre istemeleri gerekse araştırmacı ve öğrencilerin bilgi düzeyine ulaşmadan bu aşamaları öğrenmelerinin zor olacaktır. Bu nedenle ilk iki aşamanın yeterli sayıdaki katılımcıya ulaşmasından sonra diğer aşamalar içinde etkinlik planlanacaktır. Bu nedenle, “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli projemiz doğa bilimleri ile uğraşan genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin hedef türe ait dağılım haritasını elde etmenin ilk aşamaları olan envanter ve altlık haritaların nasıl elde edileceğini göstermeyi hedefleyen bir eğitim projesidir.

 • Başlangıç aşamasında habitat ve modelleme kavramları hakkında geniş bilgi verilerek yapılan örnek çalışmaların anlatılması ile katılımcıların bu konulardaki bilgi düzeyleri arttırılacaktır.
 • Örnekler çalışmalardan da görüleceği üzere çalışmamız bitki ve yaban hayvanı türlerini kapsamaktadır.
 • Etkinlikte oluşturulacak olan sayısal yükseklik modelinden; eğim, bakı, yükselti, topografik pozisyon indeksi, radyasyon indeksi, solar radyasyon indeksi, arazi yüzü şekli indeksi, topografik nemlilik indeksi, bakı uygunluk indeksi, gölgelenme indeksi, sıcaklık indeksi ve engebelilik indeksinin türetilmesi uygulamalı olarak gösterilecektir.
 • Mevcut indekslerin haricinde doğal ekosistemlerde mevcut dağılıma etki edebilecek diğer değişkenlerinde (yol, su kaynağı, yerleşim yeri, orman, ziraat alanı, toprak derinliği, anakaya) altlık haritaları üretilecektir.
 • Ayrıca uydu görüntülerinden kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma ile elde edilecek aktüel duruma ait arazi yapısı poligonlar halinde belirlenecek ve bu poligonlar içerisindeki yansıtım değerleri ortalamasıyla arazi örtüsü altlıkları üretilecektir.
 • Aynı zamanda verilecek örneklerle katılımcılar elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını öğrenecek ve yorum yapma kabiliyetleri artacaktır.
 • Proje süresi olarak öngörülen 7 gün, habitat modellemesi ve haritalaması konusunun ilk basamağını oluşturan envanter ve çevresel değişkenlerin elde edilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyen genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerine konuya ilişkin önemli bir fırsat sunmaktadır.
 • Eğitimler konusunda birçok çalışma yaparak tecrübe edinmiş ekoloji, vejetasyon, yaban hayatı, istatistik, uzaktan algılama ve CBS uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı olarak yenilikçi bir yapıda sunulacaktır.
 • Etkinlik Antalya’da gerçekleştirilecektir. 25 kişilik katılımcı grubunun belirlenen örnek alanlarda envanter yapmaları sağlanacaktır. Envanter sırasında kullanılacak GPS, eğim ölçer, altimetre ve pusula Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ve Orman Mühendisliği bölümlerinde mevcut olup etkinlikler esnasında kullanılabilecektir.
 • Etkinliklerde görev alacak eğitmen ve yardımcı personelin anlatacakları konulara, kullanacakları programlara hakim olmaları ve özgeçmişlerinde görüleceği üzere bu konularda yaptıkları bilimsel çalışmalarının olması projenin etkin olarak yapılabilirliğini arttırmaktadır.
 • Etkinlikte yapılabilirliği ve yaygın etkiyi ortaya koymak ve katılımcıların konuya daha farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak amacıyla daha önceden yapılan ve yayınlanmış olan çalışmalar başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar olan tüm süreç dahil edilerek ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır.

TÜBİTAK 2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2018 / 1 Çağrı dönemi başvurusu kabul edilen etkinlik 08 – 14 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya Horus Paradise Luxury Resort Hotel tesisinde gerçekleştirilecektir.

http://kantitatifekoloji.net/cbsproje/index.php