Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması Eğitimi

Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması Eğitimi

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak genç araştırmacıların yol ve konaklama giderleri TÜBİTAK’ın “2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” tarafından karşılanacaktır.

Herhangi bir hedef tür için gerçekleştirilecek haritalama; i) envanter, ii) altlık haritaların üretilmesi, iii) modelleme, iv) yaygınlaştırma ve haritalama olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli projemizde envanter ve altlık oluşturma aşamalarının uygulamalı olarak öğretilmesi planlanmıştır. Diğer aşamaların gerek uzun süre istemeleri gerekse araştırmacı ve öğrencilerin bilgi düzeyine ulaşmadan bu aşamaları öğrenmelerinin zor olacaktır. Bu nedenle ilk iki aşamanın yeterli sayıdaki katılımcıya ulaşmasından sonra diğer aşamalar içinde etkinlik planlanacaktır. Bu nedenle, “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli projemiz doğa bilimleri ile uğraşan genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin hedef türe ait dağılım haritasını elde etmenin ilk aşamaları olan envanter ve altlık haritaların nasıl elde edileceğini göstermeyi hedefleyen bir eğitim projesidir.

AMAÇLAR
* Lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların doğal ekosistem araştırmaları konusundaki deneyimlerine katkı sağlamak,

* CBS, uzaktan algılama, uydu görüntüsü, modelleme, hedef tür haritalaması ve çevresel değişken kavramlarını tanıtmak,

* Katılımcıların CBS ve uzaktan algılama programlarını kullanma seviyelerini arttırmak,

* Katılımcılara edafik, fizyografik ve iklim gibi çevresel değişkenlere ait altlık haritaların nasıl elde edileceğini göstermek,

* 5-Uydu görüntüleri yardımıyla aktüel durumu gösterir çevresel altlıkların nasıl oluşturulabileceğini göstermek,

* Çevresel değişkenlerin hedef türün dağılımını nasıl etkilediği ve bunların nasıl yorumlanacağı konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ

• Etkinliğe 30 katılımcı davet edilecektir. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

• Katılımcıların farklı üniversite, kurum ve şehirlere göre seçilmelerine dikkat edilecektir.

• Daha önceden etkinliğe katılanlar kesinlikle katılımcı olarak seçilemezler.

• Katılımcı seçiminde eğitim seviyesi ve yaş kriterinin aynı seviyede tutulmasına özen gösterilecektir.

• Lisansüstü eğitim seviyesinde yüksek lisans veya doktora yeterlilik aşamasından önce olanlara ve tez çalışmasında etkinlik konularını çalışacaklara öncelik verilecektir.

• 35 yaş altında olma, ülkemiz üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapma, üniversite ya da Kamu Kurumlarının Ar-Ge birimlerinde çalışma kriterine uymayan kişiler katılımcı olarak kabul edilmeyecektir. (https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/2229/icerik-destek-kapsami)

• Etkinlik için web sayfasında belirtilen son başvuru süresinden sonra katılımcılara anket gönderilecek ve yukarıda belirtilen bilgiler elde edilecektir. Katılımcıların bu ankete verdikleri cevaplar kurul üyeleri tarafından puanlanacak ve buna göre katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. Katılımcı seçiminde başarı kriteri esas alınacaktır.

Başvuru Formu için Tıklayınız