Doğal Çevremizin Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması

ÇEKÜD Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği
“Doğal Çevremizin Yaban Hayatı” Fotoğraf Yarışması Yarışmanın  amacı  ülkemiz’de  yaşayan  yaban  hayvan  türlerinin  tabî  yaşam
alanlarında  belgelenmesi,  coğrafyamızın  bu  alandaki  zenginliğinin  tespit edilmesi,  yaban  hayatı  hakkında  bir  farkındalığın  oluşturularak,  toplumsal
bilgilenme, ilgi ve duyarlılık seviyesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.
 
Yarışma Kategorileri
Yarışma iki kategoride gerçekleştirilecektir:
A-Profesyonel kategori: 
Katılımcılardan profesyonelliğe kanıt olacak herhangi bir evrak istenmeyecektir; ancak  katılımcıların  eserlerin  değerlendirilmesinde  en  üst  seviyede  kriterlerin esas  alınacağının  ve  çok  seçici  davranılacağının  bilincinde  olmaları beklenmektedir.
B-Üniversite personel (akademik / idari) ve öğrenci kategorisi:
Bu grupta ön elemeyi geçen eserlerin sahiplerinden bir Üniversite ile ilişkilerini gösteren  resmi  bir  belge  (personel  ya  da  öğrenci  kimlik  fotokopisi)  talep edilecektir.
Genel Kurallar
•  Her yarışmacı en fazla 3 adet fotoğrafla ve kategorilerden yalnızca birinde yarışmaya katılabilir.
•  Konu,  ülkemiz  sınırları  içerisinde  yaşayan  her  türlü  yabani hayvandır. Evcilleştirilmiş ya da bir çeşit tutsaklık ortamında (kafes, çiftlik, barınak,  hayvanat  bahçesi  vs.)  tutulan  hayvanların  konu  edildiği fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
•  Fotoğrafların  değerlendirilmesinde  konuyu  oluşturan  hayvanın Ülkemizde ne denli  ender bulunduğu  ve bu nedenle görüntülenmesinin ne derece zor olduğu faktörü de göz önünde bulundurulacaktır.
•  Başvuru  formları  eksiksiz  doldurulmalı,  görüntülenen  hayvanın günlük  konuşma  dili  yanında  biliniyorsa  bilimsel  literatürdeki  adları belirtilmeli  ve  ülkemizdeki  coğrafi  dağılımı  ve  sayısı  hakkında  bilgi verilmelidir.
•  Aşağıda sayılanlar dışında fotoğrafların orijinal hali üzerinde yapılan değişiklikler yarışma dışı kalma sebebi olarak kabul edilecektir:
•  İzin  verilen  değişiklikler:  parlaklık,  kontrast,  beyaz  ayarı,  gölge ayarları, renk doygunluğu, yeniden kadrajlama amaçlı kırpma , panorama montajı. 
•  HDR işleminden geçmiş eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
•  Fotoğraflar en az 5 megapiksel büyüklüğünde olacaktır; bunun için üst  sınır  konmamıştır. Orijinal  görüntü  dosyalarının  boyutlarının  yazılım kullanılarak arttırılması kabul edilmeyecektir. 
•  Eserler  www.cekud.org.tr  adresi  üzerinden  jpg  formatında yüklenecektir. 
•  Dereceye  giren  eserlerin  işlenmemiş  orijinallerinin  sunulması istenecektir. 
•  ÇEKÜD,  yarışmada  ödül  alan  fotoğrafları  kendi  yayımlarında,  eser sahibinin  ismi  ile  birlikte,  tüm  sergi,  tanıtım,  paylaşım,  basılı  ve  dijital çoğaltma gibi alanlarda  telifsiz olarak  kullanabilir.    Fotoğrafçı yarışmaya katılarak bu  izni ÇEKÜD’e devrettiğini kabul etmektedir. Kullanım hakları ÇEKÜD ve eser sahibinin olacaktır. •  Dereceye  girenler  dışında  sergilenmeye  değer  bulunan  diğer eserler  ÇEKÜD  tarafından  yarışmayla  ilgili  sergilerde  kullanılabilecek, bunun için eser sahiplerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
•  Yarışmamıza daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler ile  aynı  eserin  kadrajlanıp  farklıymış  gibi  sunulan  kopyaları    katılamaz.  Böyle  bir  durum  tespit  edilirse  derece  ve  ödül  geri  alınır.  Bu  diger katılımcılar icin bir hak anlamına gelmez.
•  Katılımcı,  yarışmaya  gönderdiği  yapıtın  tümüyle  kendisine  ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan  katılımcılardan  bu  beyan  ve  kabulleri  dışında  hareket  ettiği  anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,   ünvan  ve her  türlü    kazanımları geri  alınır . FIAP bilgilendirilir.
•  Yarışmaya    gönderdiği    fotoğraf  üzerinde,  yapıt    kendisine  ait   olmadığı    halde      kendisininmiş  gibi  göstermeye    ve      değerlendirme  kurulunu   yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve  değişiklikleri yapan,  ,
•  Ödül   almış    fotoğrafların     katılımının     kısıtlandığı     yarışmalarda böyle bir    fotoğrafla ya da bu  fotoğrafın ana   unsur   olarak   kullanıldığı  yapıtlarla        katılımda    bulunan      kişilerin      yarışmalara      katılımı    TFSF  Yarışma  İlkeleri      gereğince    bir      yıl  süreyle    kısıtlanır.  Haklarında  yukarıda    açıklanan  gerekçelerle    verilmiş    kısıtlılık    kararı  devam  eden  katılımcılar bu  yarışmaya  katılamazlar .
 
Yarışma Takvimi:
Duyuruların başlaması: 1 Ocak 2012
Son Katılım Tarihi: 15 Mayıs 2012
Seçici Kurul Toplantısı: 20 Mayıs 2012 Sonuç Bildirimi : 23 Mayıs 2012
Sergi ve Ödül Tören:  Haziran 2012 (Kesin tarih ilan edilecektir)
 
Seçici Kurul
Aykut İnce, Doğa fotoğrafçısı
Oktay Subaşı, Doğa fotoğrafçısı
Mehmet Demirci, Gazeteci / Foto muhabiri
Halit Ömer Camcı, Yayıncı / Gezi fotoğrafçısı
Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Öğretim üyesi / Fotoğraf sanatçısı / ÇEKÜD yönetim
kurulu üyesi
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
Ödüller:
A- Profesyonel Katılımcılar;
Birinci  : 5000 TL 
İkinci  : 3000 TL
Üçüncü  : 2000 TL
B- Üniversite Katılımcıları;  
Birinci  : Nikon D90* + 18 – 105 Lens
İkinci  : Nikon D60* + 18 – 105 Lens
Üçüncü  : Nikon D40* + 18 – 105 Lens
•  Muadil başka model verilebilir. Yarışma sekreteryası 
İsim                            :  Ömer Erdoğan          
İletisim bilgi              :  0555 963 41 05  
Adres                         :   Fevzipaşa Cad. Kınalızade Sok.7/2Fatih/İstanbul
Yarışma için fotoğraflarınızı 17 Ocak 2012 tarihinden itibaren www.cekud.org.tr adresinden yüklemeye başlayabilirsiniz.