Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu

“Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu” 2-3-4 Mart 2016 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliği ile Karabük Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Sempozyum, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda bilgi paylaşımını artırmak amacıyla düzenlenmekte olup aşağıdaki başlıklarda bildiriler kabul edilecektir:

Depremler ve depreme dayanıklı yapı tasarımı,
Heyelanlar, kaya düşmeleri,
Zemin problemleri,
Meteorolojik-Hidrolojik Afetler,
Afetlerle mücadelede risk analizi ve risk yönetimi,
Plana dayalı kentleşme
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumunun temel felsefesi; deneyim sahibi akademisyenlerimiz, uzmanlarımız, bürokratlarımız, yerel yönetimlerimiz, öğrencilerimiz ve doğal afetlerle ilgili hizmet veren tüm kurum, kuruluş ve firmaların temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Sempozyumun resmi dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiriler her iki dilde kabul edilecektir. Sempozyum bildirileri tam metin üzerinden değerlendirilecek olup, bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi 20 Kasım 2015’dir.

http://daays.karabuk.edu.tr/default.asp

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.