Doğada Öğreniyorum, Doğayla Öğretiyorum

4005- Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında ” Doğada Öğreniyorum, Doğayla Öğretiyorum” isimli projemiz 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Bu proje kapsamında, erken çocukluk eğitimi sürecinde doğada yapılan eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalı öğretmen eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmıştır. Yürütülmesi planlanan bu çalışmada erken çocukluk dönemindeki en etkili yetişkinlerden biri olan okul öncesi öğretmenleri hedef kitle olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, öğretmenlerin çocuklar için uygun ortamlar ve fırsatlar yaratabilmelerine yönelik olarak içinde bulunulan doğa çalışmanın kapsamına alınmıştır. Hızla değişmekte olan zamanla birlikte şehir hayatına hapsedilen çocukların doğaya dönmeleri için bir fırsat olarak görülebilecek olan doğa eğitimleri, doğada yapılan etkinlikler, doğa temelli eğitim yaklaşımları günümüzde hızla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi öğretmenlerinin doğada öğrenme deneyimi yaşayarak çocuklar için doğa zamanları planlamaları, uygulamaları ve değerlendirmeleri, böylelikle çocuklar için doğada öğretme deneyimleri yaratmaları önemli görülmektedir. Proje katılımcıları, İzmir ilinde okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan ve orman okulları, doğada öğrenme, sınıf dışı etkinlikler konusuna ilgi duyan öğretmenler arasından gönüllülük esasına dayanarak belirlenecektir. Bu projede, 5 günlük bir eğitim programı hazırlanmış olup, ilk gün proje tanıtımı yapılarak teorik temeller üzerine konunun uzmanları tarafından eğitimler verilecektir. Programın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri atölye çalışmalarıyla devam edecektir. Projenin son günü ise değerlendirme çalışmaları için ayrılmıştır. Proje süresince uzmanlar, eğitmenler ve rehberler tarafından katılımcılara yol gösterilmesi ve proje sürecinin katılımcılar için kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Proje sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin doğayla eğitimin birleştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler edinmeleri, doğa ortamında öğrenme sürecini deneyimlemiş olmaları, bu deneyimlerini çocuklar için okul öncesi eğitim alanına taşımaları için planlama yapmaları beklenmektedir.

Proje web sitemiz : www.dogadaogretiyorum.org

instagram : dogadaogretiyorum