Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları Eğitimi

“Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları” isimli projemiz lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmacıları terim çalışmalarının neden? ve nasıl? yapılacağı konusunda bilgilendirmeyi ve uygulamayla da bilgileri içselleştirmelerini hedefleyen bir eğitim projesidir.

“Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları” projemize katılanlara disiplinler arası bilgilendirme yapılacaktır.

“Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları” projemize katılanlara terim konusu bütüncül bir yaklaşımla sunulacaktır.

“Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları” projemize katılanlara çeşitli alanlarda örnek terim çalışmalar anlatılacaktır.

“Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları” projemize son günlerinde katılanların üretecekleri yeni terimlerin ayrıca değerlendirileceği derslerde bu konuda tartışmaların nasıl yapılması gerektiği konusundaki beceriler kazandırılacaktır.

Beş günlük bir dönemi kapsayacak olan projemiz, kendi uzmanlık alanında terim üretmek isteyen lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara bunu yapma fırsatı sunmaktadır.

“Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları” isimli etkinliğimiz ilgili tarihlerde TÜBİTAK 2229 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı tarafından onayladığında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Projemize Yer Alacak Katılımcılarımızın Kazanımları;

1. Lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacılar terim konusunda disiplinler arası bir bakış açısını kazanacaklardır.

2. Terim sorununun ne kadar önemli olduğu ve çözülmesinde ne tür imkânların elde edileceğinin bilinmesi konularında bilinçleneceklerdir.

3. Terim üretmeyle ilgili dilbilgisi bilgileri elde edeceklerdir.

4. Terim üretmeyle ilgili çeşitli uygulamaları görerek kendi uzmanlık alanlarında ne yapabilecekleri konusunda benzerlik kurmaları sağlanacaktır.

5. Katılımcılar uygulamalarda kendi uzmanlık alanlarında en az beş terim üreteceklerdir.

6. Katılımcılar çeşitli terimlerin disiplinler arası nitelikleri konusundaki bilgileri uygulamalardaki etkileşimle deneyimleyeceklerdir.

AMACIMIZ
Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara terim konusunda bilinçlerinin oluşturulması

Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara terim konusunda bilgilerinin arttırılması

Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara terim konusunda yeni bakış açılarının kazandırılması

Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara terim üretiminin nasıl yapılacağı konusunda deneyim kazandırılması

Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara her birine en az beş yeni terim üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

HEDEF KİTLE
Doğa ve Mühendislik Bilimlerde Terim Çalışmaları Eğitimine katılacaklarda aranan özellikler;

1) Katılım için başvuranlar 35 yaşından küçük olmak

2) Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

3) Orman Fakültelerinde bulunan bölümlerde Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olan veya Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi olan veya Doğa veya Mühendislik Bilimlerinin birinde Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olanlar katılım için başvurabilir.

4) İlk iki maddeyi yerine getiren fakat üçüncü maddeyi sağlayamayan adaylardan terimle ilgili yayın yapmış olanlarda katılım için başvurabilirler

Katılımcıları ilk otuzunun belirlenmesinde kullanılan ölçütler;

1) Terimle ilgili çalışma yaptıklarını belgeleyenler önceliklidir.

2) Orman Fakülteleri öğrencileri (%30) ve diğer bölümlerden (%70) oranı korunur.

3) Önce başvuranlar önceliklidir.

4) Başvurular eğitimin başlamasına bir ay kalan kadar yapılabilir.

5) Başvuru sonuçları 16 Mart 2016 tarihinde ilan edilir.

EĞİTİM TAKVİMİ VE KONAKLAMA
Etkinlik Başlangıcı: 17 Nisan 2016

Etkinlik Bitişi: 23 Nisan 2016

Yer: Antalya

İLETİŞİM
İleti: osevgi@istanbul.edu.tr

Adres: İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, 34473 / İstanbul