Doğa Bilimlerinde Arazi- Kamp Teknikleri

Doğa Bilimlerinde Arazi- Kamp Teknikleri

Projemiz TÜBİTAK BİDEB 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, 2017 2. Çağrı döneminde 1059B291700537proje numarası ile desteklenmektedir.
Değerli Katılımcı Adaylarımız,
8 günlük bir dönemi kapsayacak şekilde tasarladığımız eğitimlerimizde, doğa bilimleri konusunda ihtisas yapmak, elde edecekleri bilgileri eğitimlerinin her aşamasında kullanarak profesyonel birer doğa bilimci olma yolunda çaba harcayan genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri için kaçırılmayacak fırsatlar sunmaktadır. Eğitimler, konusunun uzmanı bilim adamları tarafından teorik ve uygulamalı tarzda; statik değil, dinamik ve yenilikçi bir yapıda sunulacaktır.

Kamp etkinliği süresince 50 kişiye aynı anda hizmet edebilecek sayıda 25 adet kamp çadırı (iki kişilik), 50 adet uyku tulumu, 25 adet dürbün, bir adet teleskop, 5 adet GPS, 5 adet pusula, iki adet dizüstü bilgisayar, bir adet projeksiyon cihazı ve gerekli olabilecek diğer eğitim araç ve gereçleri SDÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nde mevcuttur ve etkinliklerimiz süresince kullanılabilecektir.

“Doğa Bilimlerinde Arazi- Kamp Teknikleri” isimli bu proje, 3 kez desteklenmiş olup, web sayfamızı gelen yoğun başvuru ve projemize katılarak sertifika alan katılımcılarımızdan aldığımız olumlu dönütler neticesinde Düzenleme kurulumuz tarafından bir kez daha sunulmasına karar verilmiştir. Daha önce `TUBITAK-BIDEB-2217-Lisansüstü Yazokulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Kapsamında 2013-2. Dönem ve 2013-4. Dönemlerinde desteklenmiştir. 2214 yılında ise, BIDEB 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmiştir. 2013 yılı 2. Döneminde ilkini düzenlediğimiz ‘Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu’ Projemize 117 başvuru sağlanmış, proje bütçemiz dahilinde bunlardan 33 adedi projemize davet edilebilmiştir. 2013 yılı 4. Döneminde ikincisini düzenlediğimiz ‘Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kıs Okulu’ Projemize, 225 başvuru sağlanmış, bunlardan 27 adedi projemize davet edilebilmistir. 2014 yılı 1. Dönem BIDEB-2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde hazırladığımız projemize 240 adet başvuru yapılmış olup bunlardan 30 adedi projemizden katılımcı sertifikası almaya hak kazanmıştır. Sitemiz 13/07/2016 tarihinde yeniden güncellenmiş olup bu tarihten itibaren 13/07.2017 tarihi itibariyle 1114 kişi tarafından ziyaret edildiği görülmekedir. Projemizin desteklenmesi halinde gerekli tüm altyapımız ve yeterli başvurumuz bulunmaktadır. Proje düzenleme kurulu, bilim kurulu ve eğitmenlerimiz daha önceki bilimsel etkinliklerimizde de görev yapmış konusunun uzmanı öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Yapılan araştırmalarımız neticesinde Doğa Bilimleri Arazi Kamp Teknikleri Projesi ülkemizde görev yapan genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin arazi çalışmalarında ihtiyaç duydukları pratik bilgi ve tecrübeye yönelik etkinlikleri bir arada bulunduran ilk ve tek proje özelliğine sahiptir. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi halinde, doğa bilimleri konusu bilimsel araştırmalarda olacak artışa büyük bir katkı sağlanacağı açıktır.

Bilimsel etkinliğimizin ana konusunu oluşturan Arazi Kamp Teknikleri uygulaması süresince etkinliklerimizde kullanılmak üzere yeter sayıda kamp çadırı, uyku tulumu, mat, dürbün, GPS, pusula ve diğer mevcut arazi ve kamp malzemeleri desteği SDÜ Orman Fakültesi tarafından sağlanacaktır.

Projenin teorik etkinlikleri Beyşehir Selçuk Üniversitesi Anamas Konukevi’nde yürütülecektir. Uygulama çalışmaları ise, Konukevinin bitişiğinde bulan Karaçam orman habitatı ile kaplı uygun alanlarda yürütülecektir. Bu alan Konukevi’ne birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Konuk evi ayrıca Kızıldağ Milli Parkı içerisinde yer almaktadır. Bu alanlarda yürütülmesi planlanan uygulama etkinlikleri için Yenişarbademli Kaymakamlığı, SDÜ Yenişarbademli Meslek Yükseokulu Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden gerekli izin ve Destek Mektubu alınmıştır.

HEDEF KİTLE

Katılımcı seçiminde TUBÜTİK-BİDEB 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

• Yüksek lisans öğrencisi
• Doktora öğrencisi
• Araştırma kurumunda görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar

Hedef Kitle Seçim Kriterlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

• Seçilecek katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre dengeli dağılımının olması,
• Daha önce eğitim almış olanların daha sonra aynı eğitime çağırılmaması,
• Katılımcıların statüsünün aynı düzeyde olması,
• Başvuru oranlarına göre bayan erkek dağılımlarının orantılı olması,
• Enstitü ya da araştırma kurumunun bulunduğu şehirlerden katılımların orantılı olmasına,
• Doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitimlerine devam eden ve bu konuda araştıma yürüten araştırmacılar öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef kitle dışında diğer branşlardan hedef kitle alınabilecektir.
• Katılımcı adaylarının başvuru oranlarına göre Doktora, Yükseklisans ve Araştırma kurumunda görev yapma durumuna göre orantılı ayırım yapılmasında dikkat edilmektedir.

Amaçlarımız

Bu proje, TÜBİTAK desteği ile yürüteceğimiz disiplinler arası bilimsel etkinlik programı sayesinde doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitim gören veya araştırmacı olarak görev yapan lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara, arazi çalışmalarında karşılaşabilecekleri botanik, yaban hayatı (memeli, kuş), entomoloji, sürüngen bilgisi, harita bilgisi, anket teknikleri, doğada ilkyardım teknikleri gibi arazi çalışmalarında arazi ve kamp teknikleri hakkında bilimsel-teorik ve uygulamalı bilgiler sunmak

Doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitim yapan ya da araştırma yürüten genç bilim adamlarına arazi çalışmalarında ihtiyaç duyacakları teknik ve pratik bilgileri bir arada sunabilmek

Üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara arazi şartlarında yürütecekleri her türlü bilimsel çalışmasında birbiriyle ilişkili bilim dallarıyla uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak

Katılımcılarımız arazi çalışmalarında kampçılık ve doğada yaşayabilme konusunda gerekli teknik bilgi ve tecrübe kazandırmak

Ülkemiz flora ve fauna türleri hakkında yerinde verilecek görsel bilgilerle, katılımcılarımızın bilgi dağarcığına yeni birtakım doğal-ekolojik unsurlar eklerken, bu arada hedef kitle üzerinden doğa bilimleri kapsamına giren her türlü konuda gözlem yapmaya, teorik konular ve pratik uygulamalarla ilgilenmeye istekli ve bu ilgisini bilimsel çalışmalarında kullanacak potansiyel kitleye ulaşabilmek

Doğal varlık ve isleyişi yerinde uygulamalı olarak sunabilmek doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunmak

Katılımcılarımızın doğa bilimleri konusu çalışmalarını araziden ve arazi şartlarında korkmadan yapmaları konusunda cesaret kazandırmak

Doğa bilimleri konularında gerçekleştireceğimiz gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak

Katılımcılarımız arazi çalışmalarında kullanabilecekleri pratik bilgi ve donanımı kazanma ve kullanma yetisi kazandırmak

Katılımcılarımıza doğa bilimleri konusunda beceri ve davranış kazandırmak

Etkinliğin kapsamı

“Doğa Bilimlerinde Arazi- Kamp Teknikleri” isimli bilimsel etkinlik projemiz, doğa bilimleri konusu bilim dallarında görev yapan ve lisansüstü eğitimlerine devam eden genç araştırmacıların arazi çalışmalarında ihtiyaç duyacakları arazi ve kamp teknikleri doğa bilimleri konuları ile birlikte teorik ve uygulamalı bir tarzda sunulmaktadır. Etkinlikte harita bilgisi, bulma ve harita okuma, arazi çalışmalarında ilk yardım, arazi uygulamalarında sosyal iletişim ve biyopolitika, arazi çalışmalarına yöre halki ile anket ve röportaj teknikleri, botanik ve botanik çalışmalarında yenilebilir ve TIBA bitkileri, yaban hayatı türlerinin (memeli-kuş) tanıtımları, özellikleri ve arazi çalışmalarında dikkat edilmesi gerekli hususlar, entomoloji (böcek bilimi) arazi çalışmalarında dikkat edilmesi gerekli önemli böcek türleri, arazi-kamp teknikleri ve doğada yaşam, doğada yön bulma, gibi konu baslıkları ekseninde oluşturulmuş bilimsel kurs etkinliğidir. Doğa Bilimleri Arazi Kamp Teknikleri projesi, konusunun uzmanı bilim adamları tarafından disiplinler arası tarzda ve birbiri ile bağlantılı eğitim programı çerçevesinde teorik-uygulamalı tarzda sunulacaktır. Etkinliğimiz 8 gün olarak planlanmıştır. Etkinliğimiz doğa bilimleri konusunda bilimsel araştırmalar yürüten genç araştırmacıların olmazsa olmaz arazi çalışmalarında ihtiyaç duydukları arazi ve kamp teknikleri konusunda gerekli pratik bilgiler sunmaktadır.

TÜBİTAK-BİDEB 2229/2017-2. Dönem Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında hazırladığımız etkinliğimiz Ekim ayı içerisinde Konaklama ve etkinlikler Konya ’nın Beyşehir İlçesi Beyşehir Selçuk Üniversitesi Anamas Konukevi’nde ve civarında yer alan uygun uygulama alanlarında gerçekleştirilecektir. ‘Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri’ isimli projemize katılmak üzere Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde lisansüstü eğitimini yürüten ve araştırmacı olarak görev yapan geniş bir hedef kitle tarafından yoğun ilgi ile talep bulunmaktadır.