Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi III

Değerli akademisyenler ve araştırmacılar

TUBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (2015 /3. Dönem) kapsamında “DOĞA BİLİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ” etkinliği 01.04.2016 – 03.04.2016 tarihleri arasında (3 gün)“Süleyman Demirel Üniversitesi (SDU) Mavi GÖL Sosyal Tesislerinde” düzenlenecektir.

Doğa Bilimleri ile ilişkili peyzaj mimarlığı, orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, biyoloji ve şehir ve bölge planlama, mimar, biyoloji, coğrafya gibi farklı disiplinlerde araştırma yapan ve bu etkinliğe katılmak isteyenler aşağıdaki koşullara sahip olması durumunda başvurabilirler.

Etkinlik için Katılımcılarda Aranan Koşullar:
1. Üniversitede veya herhangi bir Kurum/Kuruluşlar’da çalışan Doktoraya yeterliliğini almış veya tez aşamasında olan Doktora öğrencileri veya Doktorasını tamamlamış Araştırıcılar veya TUBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanan Öğretim Üyeleri olması,

2. Etkinliğe bir proje önerisi veya en azından bir proje fikri ile katılıyor olması,

3. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,

4. İntihalden ceza almamış olmasıdır.

Katılımcı sayısı
Katılımcı sayısı toplam 20 kişidir.

“Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.”

Projenin Tarihi ve Yeri Etkinlik tarihi
Etkinlik tarihi: 01/Nisan/2016 – 03/Nisan/2016 (3 gün)

Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDU) Mavi GÖL Sosyal Tesislerinde Eğirdir-Isparta

Başvurular
Başvuru formları “15 Mart 2016” tarihi mesai saatine kadar atilagul@sdu.edu.tr adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Doğu Kampüsü- Isparta

Tel: 0 246 211 3978

E-mail: atilagul@sdu.edu.tr

Tekerleğin keşfinden bu yana, insanın ürettiği ve kullandığı her şey, çözdüğü sorun, bilimsel düşünme yolu ile ve bilimle gerçekleşmiştir. Günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte yaşam düzeyinin değişimi ve gelişimi yapılan veya gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bilimsel araştırmalar, bilgi üretmeyi, var olan bilgiyi sınayarak geliştirmeyi, mevcut ve olası sorunların çözümlerini ortaya koymayı amaçlayan bir süreçtir. Bilim yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur; çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanmadır. Bilimsel bilgi üretmede tümden gelim -tüme varım? yöntemi bilimin özünü oluşturmaktadır. Bilimin en başta gelen amacı insan yaşamını kolaylaştırmak, yaşam standardını yükseltmek, Dünyadaki ve Evrendeki bilinmeyenleri ve sırları ortaya koymaktır.

Günümüzde araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve uluslararası ölçekte proje haline getirilmesi ve uygulanabilmesi bilimsel ve teknik bir konu olup belli bir tecrübeyi gerektirmektedir. Bilimsel proje yapmak aynı zamanda bütüncül bir süreci gerektirir. Bu amaçla bilimsel araştırma yapan kişiler, çalışmalarının projelendirilmesinden sunumuna kadar, yayınlanmasından uygulanmasına kadar çalışmaların her aşamasında sorumludurlar ve kabul gören etik kurallara uygun davranmak zorundadırlar.

Bu konunun algılanabilmesi, farkına varılması ve bilinçli bir şekilde hayata geçirilebilmesi için mutlaka akademik formatta ve bilimsel özüne uygun bir şekilde eğitimin gerçekleştirilmesi ile mümkündür.

Önerilen “Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitim Etkinliğinin” amacı; Üniversiteler/Araştırma Kuruluşlarında çalışan, doktora yeterliliğini almış, tezin son aşamasında olan veya doktorasını tamamlamış genç araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren bilimsel ve bütüncül proje hazırlama tekniğini öğretmek, farkındalıklarını artırmak ve proje üretme yeteneklerini geliştirmektir.

Prof.Dr. Atila GÜL
Proje Kooordinatörü

Başvuru ve Detaylar için Tıklayınız