DOESEF 2016

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL VE KÜLTÜREL YARIŞMA BİLGİ FORMU

Yarışmanın adı: DOESEF (Doğanata Education Science, Energy, Engineering, Project Fair)

Yarışmayı düzenleyen kuruluş: Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Üniversitesi

Yarışmanın Amacı: Bilim dilini, genç yaşlarda öğrenerek, araştırma yapma keyfini tatmayı ve
evrende her yere, her şeye ulaşmayı öğretmek, eğitim ve bilim ile uğraşan kurumların öncelikli
görevidir. İzmir Üniversitesi, öğrencilerin kendi merak ettikleri konulardan yola çıkarak,
ürettikleri fikirlerini geliştirip projelendirirken; akademik düzeyde bilgi almalarını, laboratuarları
kullanmalarını, ürünlerini hayata geçirmelerini ve böylece “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak
yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Kapsamı : Lise ve dengi okul öğrencileri

Yarışmanın Dalları :
1.Fizik
2.Kimya
3.Biyoloji
4.Enerji-Mühendislik
5.Bilgisayar- Yazılım

Adaylar için başvuru koşulları :
1- Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

2- Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji -Mühendislik, Bilgisayar-Yazılım
alanlarında olacaktır.

3- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup
(maksimum 2 öğrenci, 1 öğretmen) olarak hazırlanabilir.

4- 28 Ocak 2016 tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla
herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, yarışmaya katılamazlar.

5- 2016 yılında gerçekleçecek olan TÜBİTAK 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması’na başvuran projelerin TÜBİTAK başvurularını yaptıktan sonra 5.
DOESEF’ e başvurmasında herhangi bir sakınca yoktur. (Enerji kategorisi dahil)

6- Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür
başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı www.doesef.org adresinde belirtilen kurallara uygun
olarak yapılmalıdır. Proje özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

7- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel
yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların
açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

8- Tüm projeler etik kurala uygun olmalıdır.

9- Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri,
projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.

10- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce,
bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin
anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.

11- Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.doesef.org) yapılacaktır. Eksik olan
proje baĢvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvuruları en geç 26.02.2016 tarihine
kadar yapılması gerekir.

12- Sergilenmeye değer görülen projeler 25.03.2016 tarihinde web sayfasında (www.doesef.org)
duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.

13- Proje sergisi, 12 – 15 Nisan 2016 tarihleri arasında İzmir Özel Fatih Koleji Kampüsünde
gerçekleşecektir. Sergi alanında kullanılacak masa ve panolar kurumumuz tarafından
sağlanacaktır. Stant boyutlarına ve poster ölçülerine web sayfasından (www.doesef.org)
ulaşılabilir.

14- Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada
kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent
başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım
hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri
odasında yapılacaktır.

15- Organizasyon boyunca öğle ve akşam yemekleri ile İzmir turu ve geziler kurumumuzca
karşılanacaktır.

16- Yol ve sergi süresince konaklama masrafları katılımcılara aittir. İzmir dışından gelen finalistler
öğretmenevlerinde konaklayabilirler.

17- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. Kazanan
projelere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm
öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

18- Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin
kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.

19- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve sergi süresince organizasyon komitesinin belirlediği
kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Ödüller

DERECE Öğrenci Ödül Öğretmen Ödül
Birincilik 1400TL 1100TL
İkincilik 1100TL 900TL
Üçüncülük 900TL 700TL
Teşvik 450TL 350TL

 

DOESEF’in Türkiye Temsilcisi Olduğu Yarışmalar Toplam Seçilen Proje Sayısı

 

INTEL ISEF, Amerika (https://student.societyforscience.org/intel-isef) 2 adet proje

 

 

GENIUS Olympiad, Amerika (http://www.geniusolympiad.org/) 2 adet proje

 

 

MOSTRATEC International Science Fair, Brezilya (http://www.mostratec.com.br/mostratec/?lang=en) 2 adet proje

 

 

International Conference of Youth Scientists, ICYS (http://metal.elte.hu/~icys/) 1 adet proje

 

 

MİLSET Asya ) 3 adet proje

 

 

International Environment Sustainability Olympiad, INESPO Hollanda (http://www.inespo.org/) 2 adet proje

 

 

MAGMA Exporecerca Jove, İspanya (http://magmarecerca.org/) 1 adet proje

 

 

MILSET Expo-Sciences Latin America, Mazatlan, Meksika ) 1 adet proje

 

 

II. EXPOCYTAR 2014 Arjantin (http://www.expocytar.com/) 2 adet proje

 

 

FECITES GIRASOLES Paraguay ) 2 adet proje

 

 

MCTEA Brezilya (http://www.mctea.com.br/) 2 adet proje

 

Taiwan International Science Fair (TISF 2015) (http://twsf.ntsec.gov.tw/index.aspx?lang=2&a=153) 1 adet proje

 

 

SOLACYT International, Meksika (http://solacyt.org/) 1 adet proje

 

Golden Climate International Environmental Project Olympiad, Kenya (http://www.goldenclimate.com/) 1 adet proje

 

 

ATAST I-FEST ( International Festival of Engineering, Sciences and Technology), Tunus (http://international.atast-planet.org/front/) 4 adet proje

Yarışma Takvimi:
1- Fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar-yazılım, mühendislik-enerji kategorilerindeki proje başvurularının
başlangıç tarihi ……………………………………………………………………….…28/01/2016
Enerji konulu proje başvurularının başlangıç tarihi…………………………………24/02/2016
2- Bütün kategorilerdeki eserlerin son gönderilme tarihi………………………………..26/02/2016
3- Eserlerin değerlendirme tarihi…………………………………………………………25/03/2016
4- Yarışmanın yapılacağı tarih………………………………………………………12 –15/04/2016
5- Ödül Töreni……………………………………………………………………………15/04/2016

Yarışma Programı

12.04.2016 Tam gün Varış-Konaklama-Kayıt Stand Kurulumu-Bilimsel Seminer

 

13.04.2016 09:30 Açılış Töreni

 

13.04.2016 11:00-17:00 Jüri Değerlendirmesi Öğrencilerin ve halkın sergi salonu ziyareti

 

13.04.2016 17:00 – 21:00 Akşam Yemeği (İzmir Özel Fatih Koleji) Dans ve Müzik Gösterisi

 

14.04.2016 09:00-17:00 Jüri Değerlendirmesi Öğrencilerin ve halkın sergi salonu ziyareti

 

14.04.2016 17:00 – 21:00 Gala Yemeği ve Kültür Gecesi (İzmir Üniversitesi)

 

15.04.2016 09:00- 13:00 Sosyal Aktivite (İzmir Turu ve geziler)

 

15.04.2016 14:00 Ödül Töreni

 

15.04.2016 17:30 Ayrılış

 

 

Değerlendirme kurulu(Jüri) : Daha sonra bildirilecektir.
Sergi yeri : İzmir Özel Fatih Koleji Sergi Salonu
Yarışma ile ilgili yazışma adresi : Ümit KARADEMİR
İzmir Özel Fatih Koleji
Bilim ve Eğitim Projeleri Bölümü
18sk. No:12 Güzelyalı / İzmir 35290
E-Posta : info@doesef.org
Telefon : 0 232 2855300 / 735 -745-746-778
Yarışma düzenleyen kuruluş : Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı -İzmir Üniversitesi

Yarışma Web Adresi :