Doç. Dr. Alper Demir IEEE Fellow Başarısı

DOÇ. DR. ALPER DEMİR ULUSLARARASI ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN          “IEEE FELLOW” SEÇİLDİ

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Demir, IEEE (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)  tarafından, faz gürültüsünün stokastik olarak modellenmesi ve analizi konusunda yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmalarından dolayı, “IEEE Fellow” derecesi ile onurlandırıldı.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Demir, Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından, faz gürültüsünün stokastik olarak modellenmesi ve analizi konusunda yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmalarından dolayı, IEEE Fellow derecesi ile onurlandırıldı. mıştır. IEEE Fellow derecesi, IEEE’nin ilgi alanındaki konularda dünya çapında, çığır açıcı ve yaygın etkisi en üst derecede olan çalışmalara imza atmış çok seçkin araştırmacılara, daha önce bu dereceyi almış üyelerin önerisi ve referanslarıyla ve IEEE Yönetim Kurulu’nun onayı ile veriliyor. . IEEE Fellow derecesi IEEE’deki en yüksek üyelik düzeyi olup, hem prestijli bir onur hem de önemli bir kariyer başarısı olarak kabul görüyor.

Doç. Dr. Demir’in araştırma çalışmaları, fiziksel, biyolojik ve mühendislik sistemlerinde ortaya çıkan, lineer olmayan ve stokastik tabiatlı dinamiklerin ve gürültü fenomenlerinin matematiksel olarak modellenmesi ve numerik analizi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Güncel araştırma konuları arasında, elektronik, optik ve biyolojik sistemlerdeki gürültü, elektronik ve biyolojik osilatörler, ve çok çekirdekli sistemlerde enerji tasarruflu hesap yapma ve uygulamalar yer alıyor.

2003 yılında IEEE/ACM William J. McCalla ICCAD En İyi Bildiri Ödülü’nü ve 2004 yılında ise IEEE Devreler ve Sistemler Topluluğu Guillemin-Cauer Ödülü’nü almaya hak kazanan Doç. Dr. Demir,  2003 yılında da Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Bilimci Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP) ve 2007 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tekalp de daha öncesinde IEEE Fellow unvanı ile onurlandırılmışlardır.

 
Doç. Dr. Alper Demir Hakkında

1969 yılında Konya’da doğan Doç. Dr. Alper Demir,  Konya Anadolu Lisesi ve Ankara Fen Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1991’de mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Alper Demir, Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden 1994 yılında mastır, 1997 yılında doktora derecelerini almıştır. Doç. Dr. Demir, 1997–2001 yılları arasında Bell Laboratuvarları’nda araştırmacı ve 2001 yılında CeLight adlı şirkette teknik yönetici olarak çalıştıktan sonra, 2002 yılında Türkiye’ye dönerek Koç Üniversitesi’ndeki görevine başlamıştır. 2002–2011 yılları arasında çeşitli zamanlarda Massachusetts Institute of Technology ve University of California Berkeley’de ziyaretçi bilim adamı ve ziyaretçi profesör olarak araştırmalar yapmıştır.
IEEE (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Hakkında
IEEE kar amacı gütmeyen, teknik ve profesyonel bir kuruluştur. İngilizce açılımı “Institute of Electrical and Electronics Engineers” (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) olan bu kuruluş, dünya üzerinde 160 ülkede toplam 400,000’e yaklaşan üye sayısı ile giderek genişlemektedir. Bilgisayar mühendisliği, biyomedikal teknoloji, elektriksel güç, telekomünikasyon, uzay elektroniği, tüketici elektroniği gibi birçok teknolojik alanda otorite sayılan IEEE, belirtilmiş alanlarda dünyada çıkan tüm yayınların en kaliteli olarak kabul edilen yüzde 30’u gibi yüksek bir diliminin sahibidir. IEEE 900’ün üzerinde standardın belirleyicisi durumunda olup, her yıl 400’den fazla konferansın düzenlenmesini ana sponsor ya da ortak sponsor olarak destekleyerek elektronik sektörüne hizmet eder.

Koç Üniversitesi Hakkında
1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize ve insanlığa ve Türkiye’ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 24 yüksek lisans ve 13 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi’nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde %60’ı burslu olarak eğitim görmektedir. Bu sayının içinde kısmi burslar mevcut olup %40 tam bursa eşdeğerdir. Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık Bilimleri yüksek lisans ve doktora programları ise %100’ü bursludur. Koç Üniversitesi’nde 4.915 öğrenci öğrenim görmektedir. Koç Üniversitenin lisans ve yüksek lisans programlarından toplam 7.000’den fazla (%74 lisans, %26 lisansüstü) mezunu bulunmaktadır. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen makale sayısında son 5 yıldır Türkiye’deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer almaktadır.