DNA MODELİ TASARIM YARIŞMASI 2013

“DNA MODELİ TASARIM YARIŞMASI” KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma, üniversitelerin başta Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan öğrencilere ya da mezunları olmak üzere konuya ilgi duyan herkese açıktır.

2. Yarışmaya sunulacak olan tasarımlar özgün ve daha önce ödül almamış ve/veya sergilenmemiş olmalıdır.

3. Yarışmacılar her tür malzeme ve teknik kullanabilirler ve birden fazla tasarımla yarışmaya katılabilir.

4. Yarışmaya gönderilen tüm tasarımlar yarışma sonrasında katılımcılara iade edilmeyecektir.

5. Yarışmacılar, tasarımlarının başvuru adresine zarar görmeden ulaştırılmasından sorumludurlar. Katılımcıların gönderileri ve yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki sorunlar nedeniyle yarışmayı düzenleyen kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6. Tasarım sahibinin Adı Soyadı, doğum tarihi (gün ay yıl olarak), açık adresi, telefon numarası ve e-mail adresi bir kağıda yazılarak tasarımlar ile birlikte gönderilmelidir.

7. Tasarımların değerlendirilmesi organizasyonu yapan kuruluşun saptadığı bir jüri tarafından yapılacaktır.

8. Tasarımlarda herhangi bir kişi ya da kurum logosu/markası kullanılamaz.

9. Yarışmaya katılan tüm tasarım sahipleri, yarışma kapsamında tasarladıkları DNA modelinin tasarım, çizim ve görsellerin marka, patent, tasarım tescili, telif, reklam, gizlilik ve diğer fikri mülkiyet ve bütün hukuki haklarından (eserin tasarımcısı olarak isimlerinin belirtilmesi manevi hakları saklı olarak) Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lehine olacak şekilde feragat ettiklerini, sahip oldukları tüm hakları bu kuruma devrettiklerini, tasarımın H.Ü Biyoloji Bölümü tarafından tanıtım amaçlı olarak süresiz şekilde kullanılmasına ve sergilenmesine izin verdiklerini, kullanımdan dolayı hiçbir şekilde ücret talep etmeyeceklerini, ve herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

10. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, tasarımların kendi özgün tasarımları olduğunu ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukuktan doğacak haklara ya da genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, tasarımın kopyalanmadığını, taklit edilmediğini kabul ve taahhüt eder.

11. Tasarımlar en geç 12 Nisan 2013 tarihine kadar aşağıda verilen adrese ulaşmış olmalıdır.

12. Değerlendirme sonucu yarışmayı kazanan eser sahibi, 25 Nisan 2013 tarihinde düzenlenecek olan DNA GÜNÜ 2013 etkinliklerine davet edilerek ödül ve belgesini alacaktır.

YARIŞMA ÖDÜLÜ
Tablet Bilgisayar

BAŞVURU ADRESİ:
“DNA MODELİ” TASARIM YARIŞMASI
Prof. Dr. Hatice Mergen
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji A.B.D 06800
Beytepe-ANKARA

Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2013