Disleksi: Belirtiler ve Ebeveynlere Tavsiyeler

blog yazarı
Aydan Özdöl Cerit

Disleksi okumada özgül bir öğrenme bozukluğudur. Disleksili çocuklar, doğru ve akıcı bir şekilde okumakta problem yaşarlar. Ayrıca okuduğunu anlama, heceleme ve yazma ile ilgili sorunları olabilir.

Disleksiye sahip bir çocuğu büyütmek zorlu bir yolculuktur. Siz günler geçtikçe, çocuğunuzun yaşadığı zorluklar hakkında ve onları başarıya ulaştırma yolları hakkında çok fazla bilgi edineceksiniz.

Disleksi Nedir

Disleksi insanların okumasını ve okuduğunu anlamasını zorlaştıran hayat boyu süren bir durumdur. Disleksi sahibi çocuklar, okudukları soruları yanıtlamakta zorlanabilirler. Fakat sorular onlara okunduğunda hiç zorluk çekmeden cevaplayabilirler.

Bununla birlikte disleksi hecelemede ve matematikte de zorluk yaratabilir.

İnsanlar bazen disleksinin görsel bir sorun olduğuna inanırlar. Çocukların yazıları tersine çevirerek veya geriye doğru yazması olarak düşünürler. Ancak, disleksi harfleri yanlış yönde görmekten kaynaklanan bir problem değildir.

Disleksi öğrenmeyi etkilerken, bunun bir zeka sorunu olmadığını bilmek önemlidir. Bu probleme sahip çocuklar akranları kadar zekidir. Disleksi ile mücadele eden bir çok insan başarılı bir kariyer sahibi olabilir.

Çocuğunuzda öğrenme bozukluğu varsa,  zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olacak destek, öğretim yaklaşımları ve stratejileri öğrenmelisiniz.

 

Disleksinin belirtileri nelerdir?

Okul Öncesi Yılları

Yaşanan Zorluklar

 • “Cem ve Can” gibi ortak seslerin olduğu kelimeleri öğrenirken sorun yaşar.
 • Alfabedeki harfleri öğrenmekte(ve hatırlamak)  sorun yaşar.
 • Kendi ismindeki harfleri tanıyamayabilir.
 • Kabak, tabak, yatak gibi kafiye kalıplarını tanımaz.
 • Ailesinde okuma ve / veya yazma zorluğu öyküsü vardır.

Anaokulu ve birinci sınıf

 Yaşanan Zorluklar

 • Sayfadaki harflerin seslerine hiçbir şekilde bağlanmayan okuma hataları yapar.
 • Bir eşek resmi içeren resimli bir sayfada “eşek” kelimesinin yerine “sıpa” yazabilir.
 • Kelimelerin birbirinden ayrıldığını anlamayabilir.
 • Ne kadar zor okunduğundan şikayet eder. Okuma zamanı geldiğinde “kaybolur”.
 • Kedi, fare gibi basit kelimeler bile söyleyemez.

Güçlü yönleri

 • Meraklıdır.
 • Büyük hayaller kurar.
 • İşleri anlayabilme yeteneği yüksektir.
 • Yeni fikirlerin istekle kabul eder.
 • Yeni kavramların iyi bir şekilde anlar.
 • Yaş gruplarına göre daha büyük bir kelime hazinesine sahiptir.
 • Bulmaca çözme becerisine sahiptir.
 • Model oluşturmak için yeteneklidir.
 • Okunan ya da ona anlatılan hikayelerin mükemmel bir şekilde anlar.

İkinci sınıftan liseye geçiş

 • Okuma becerilerini edinmede yavaşlık yaşar.
 • Alışılmadık kelimeleri okumakta sıkıntı çeker bu yüzden çoğu zaman uçuk tahminler yapar.
 • Yüksek sesle okumaktan kaçınır.
 • Belirli bir kelimeyi arar ve nesneyi adlandıramadığında “şeyler” veya “şey” gibi belirsiz bir dil kullanır.
 • Konuşurken duraklar, tereddüt eder ve / veya çok “mmm” kullanır.
 • Sesleri birbirine benzeyen sözcükleri karıştırır.
 • Uzun, alışılmamış veya karmaşık kelimelerin yanlış telaffuz eder.
 • Sorulara cevap vermek için fazladan zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.
 • Yabancı dil öğrenmede aşırı zorluk çeker.
 • Kötü yazım ve dağınık el yazısına sahiptir.
 • Düşük benlik saygısına sahiptir.

Güçlü yönleri

 • Kavramsallaştırma, akıl yürütme, hayal gücü, soyutlama gibi mükemmel düşünme becerilerine sahiptir.
 • Ezberden ziyade anlamıyla en iyi şekilde öğrenir.
 • “Büyük resmi” elde etme yeteneğine sahiptir.
 • İyi bir dinleyici oldukları için şaşırtıcı derecede gelişmiş bir kelime hazinesine sahiptir.
 • Bilgisayar ve görsel sanatlar gibi okumaya bağlı olmayan alanlarda veya felsefe, biyoloji, sosyal bilimler, yaratıcı yazma gibi daha kavramsal (ya da gerçek-güdümlü) konularda daha iyilerdir.

Genç Yetişkinler ve Yetişkinler

Zayıf yönleri

 • Çocukluktan gelen okuma ve yazım zorlukları devam eder.
 • Yazma becerileri zamanla gelişirken, okuma hala büyük çaba gerektirir ve yavaş bir tempoda ilerler.
 • Çoğu alanda yavaş okuma – kitaplar, kitapçıklar, filmlerde alt-yazılar- yapar.
 • Sesli okumadan kaçınır.
 • Çoğu zaman kişilerin isimlerini ve yerleri yanlış telaffuz eder.
 • İnsanların ve yerlerin isimlerini hatırlama zorluğu; birbirine benzeyen isimleri karıştırır.
 • Kelimeleri hatırlamak için mücadele eder; sık sık “dilimin ucundaydı” anları yaşar
 • Nadiren konuşmalara hızlı bir cevap verir.
 • Konuşulan kelimeler dinleme kelime dağarcığından daha küçüktür.
 • İyi notlara rağmen, sık sık aptal olduğunu ya da akranlarının aptal olduğunu düşündüklerinden endişe eder.
 • Okurken aşırı yorgunluk hisseder.

Güçlü yönleri

 • Öğrenmek için yüksek bir kapasiteye sahiptir.
 • İçerik üretme alanında mükemmel yazım becerilerine sahiptir, fakat  yazım alanında değil
 • Fikir ve duyguları ifade ederken son derece belirgindir.
 • Üst düzey kavramsallaştırma yeteneğine ve özgün bilgiler edinme yeteneğine sahiptir.
 • Kutunun dışında düşünmeye ve büyük resmi görmeye eğilimlidir.
 • Fark edilir derecede esnektir ve kolayca adapte olabilir.

Çocuğunuz Disleksi İse Ona Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

Çocuğunuza bir numaralı destek kaynağı sizsiniz. Okulla birlikte okuma becerileri üzerinde çalışmaya kadar, çocuğunuza okulda ve hayatta başarılı olmak için gereken araçları ve motivasyonu vermeye yardımcı olabilirsiniz.

İşte yapabileceğiniz şeylerden bazıları:

 • Çocuğunuza kelimeleri öğretmek için ipuçları alın.
 • Çocuğunuzun okuduğunu anlama becerilerini geliştirmenin yollarını keşfedin.
 • Çocuğunuzun günlük etkinliklerde harfleri seslere bağlamasına yardımcı olacak yollar bulun.
 • Okumaya yardımcı olacak yazılımları, uygulamaları ve Chrome araçlarını keşfedin.
 • Çocuğunuzun okumasına destek olmak için sesli kitaplardan yardım alın.
 • Çocuğunuzun güçlü yönlerini keşfedin.
 • Daha fazla fikir için, disleksi konusunda yardımcı olacak stratejiler araştırın.
 • Sosyal, duygusal ve davranışsal zorluklarla yüzleşmek için yaşa özel yüzlerce pratik ipucu bulacağınız Ebeveynlik Koçu’nu ziyaret ettiğinizden emin olun.