DİSİPLİNLERARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONFERANSI

I. ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI SOSYAL ARAŞTIRMLAR  KONFERANSI( IISIC 2012)

Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi – IISIC 2012, 17 – 21 Haziran 2012 tarihleri arasında Bursa‘da düzenlenecektir. Kongre, Türkiye’den Uludağ Üniversitesi‘nin yanı sıra Avustralya’dan James Cook Universitesi (Townsville – Avustralya) ve RMIT (Melbourne – Avustralya) işbirliği ile tertip edilmektedir.
Kongrenin ana temasında, son yıllarda geniş bir tartışma alanına sahip olan ve yeni tartışmalar ile gündeme gelen sosyal bilimlerde disiplinler arası perspektife odaklanmaktır. Bu amaçla, IISIC – 2012 kültür, iktisat, siyaset, suç bilimi (kriminoloji), psikoloji ve ilahiyat gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarından gelen sunumlara açıktır. Ayrıca yine sosyal bilimleri ilgilendiren diğer alanlarda disiplinler arası yaklaşıma sahip katkılar beklenmektedir. Bunun yanı sıra aşağıdaki alanlarda yapılacak sunumlara yer verilmesi düşünülmektedir. Ancak bu alanlar dışındaki konularda yapılacak sunum önerilerine de yer verilecektir.

 

Alan 1 – Sosyoloji ve Sosyal Politika
Alan 2 – İktisat
Alan 3 – Siyaset Bilimi
Alan 4 – Psikoloji ve Davranış Bilimleri
Alan 5 – Yönetim Bilimleri ve İşletme
Alan 6 – Eğitim Bilimleri
Alan 7 – İlahiyat ve Din Bilimleri
Alan 8 – Kültürel Çalışmalar

 

IISIC 2012 kongresinde davetli konuşmacılar ve özel davetlilerin sunumlarının tartışılacağı değerlendirme toplantıları (workshoplar) da düzenlenecektir. Kongrede sunulacak tebliğlerin dilinin İngilizce olması gerekmektedir. Ancak sınırlı sayıda Türkçe tebliğe de yer verilecektir. Ayrıca kongrede sunulacak tebliğler ilgili hakem süreçleri tamamlandıktan sonra International Journal of Social Inquiry (IJSI), İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi‘nde yayın olanağı bulabileceklerdir. Kongrede sunulan ve değerlendirme sürecinden geçen tüm tebliğleri içeren bir kongre kitabı da hazırlanacaktır.
 
Detaylı bilgi için: http://iisic2012.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.