Disiplinlerarası Öğretmen Eğitimi: Beceri Okulu

Öğretmen Eğitimi

Farklı disiplinlere ait teknoloji destekli içerikler (eğitsel web 2.0 uygulamaları), okul dışı ortamlar ve deneysel süreçlerle birlikte yürütülmesi planlanan etkinliklerin yer aldığı “Disiplinlerarası Öğretmen Eğitimi: Beceri Okulu” adlı projemiz TÜBİTAK-4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Proje hedef kitlesini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Proje amacında da belirtildiği üzere sınıf öğretmenleri birçok farklı disiplin bağlamında derslerini yürütmektedir. Bu sebeple projede yer alan içerik ve etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında / bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olan 30 sınıf öğretmeni ile yürütülmesi planlanmaktadır.

Ön başvuruların alınması (web üzerinden): 10 Nisan-27 Mayıs 2018

PROJENİN AMACI
Bu projenin temel amacı farklı derslere / disiplinlere ait öğretim programlarında yer alan kazanımları birlikte ele alarak becerileri açığa çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerine farklı amaçlar ve becerileri içeren etkinlikler planlanmıştır. Söz konusu etkinliklerin odağını yürütecekleri beş temel disiplin (Türkçe, Fen bilimleri, Matematik, Sosyal bilimler, İngilizce) oluşturmaktadır. İkinci amaç ise; beceri odaklı öğretimle oluşturulacak modellerin ilkokul eğitiminde uygulanmasının erken öğretimde fayda sağlayacağıdır.

PROJENİN İÇERİĞİ
Farklı disiplinlere ait teknoloji destekli içerikler (eğitsel web 2.0 uygulamaları), okul dışı ortamlar ve deneysel süreçlerle birlikte yürütülmesi planlanan etkinlikler bulunmaktadır. Söz konusu etkinlikler dijital ortamda, sınıf içi ve okul dışı olacak şekilde planlanmıştır. Etkinliklerin öğretmenlerin yürüteceği ilkokul düzeyindeki kazanımları içermesine önem verilmiştir.

Projenin dönem başlamadan gerçekleşecek olması sebebiyle öğretmenler; projeden elde edecekleri kazanımları yeni dönemde öğrencilerine uygulama ve dönüt alabileceklerdir. Bu kapsamda projeye katılmaya hak kazanan öğretmenler; proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve yenilikçi ortamları derslerinde uygulamayı ve çıktılarını proje ekibiyle paylaşmayı taahhüt edeceklerdir.

Projede yöntem olarak yenilikçi öğretim yollarının ilkokul öğretim programları içerikleriyle ele alındığı etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinliklerde öğretmenler projede elde edilen kazanımlar doğrultusunda program temelli etkinlikler / materyaller / süreçler hazırlayacaklardır. Proje içerisinde öğretmenler kendilerine verilen görevlerin sunumunu veya içeriklerini proje ekibiyle paylaşıp dönüt alacaklardır. Buradaki temel amaç farklı disiplinlere ait kazanımların ortak becerilerde nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte değerlendirerek tespit etmeye çalışmaktır.

Başvuru ve Detaylar :