Disiplinler Arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu

Disiplinler Arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu Istanbul, Turkiye, 29 – 30 Mayıs 2015
Bugün tüm dünya hareket halindedir. 1990 yılında dünya genelinde uluslararası göçmenlerin sayısı 154 milyon, 2000 yılında 175 milyonken 2013 yılında 232 milyona ulaşmıştır. Uluslararası göç tüm dünyada, özellikle de Türkiye ve komşu ülkelerde bütün hatlarıyla önemli bir mesele haline gelmiştir. Sınırları aşıp gelen kimseler beraberlerinde getirdikleri farklı kültürel, sosyal ve politik deneyimleri ile ev sahibi ülkelerin gündeminde tüm bunların tartışıldığı yeni alanlar açmaktadırlar. Bu dinamik, ikili entegrasyon aynı zamanda göçmenlerin ayrılmış oldukları toplumları da etkilemektedir.

Dünya üzerindeki bu hareketlilik sürecinde Türkiye, hem göç alan, hem de göç veren bir ülke olarak önemli bir role sahiptir. Ancak Türkiye’deki göçün ana faktörlerini ve engellerini kavrayabilmek bu alanda yapılmış olan sınırlı sayıdaki araştırmalarla pek mümkün değildir.

Bu sempozyumun amacı, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal hizmet, ekonomi gibi alanlarda bilhassa göç politikaları üzerine çalışan akademisyen ve uzmanları bir araya getirip konuyu tüm ayrıntılarıyla irdelemek, mevcut göç politikalarını analiz edip politika belirleyici mercilere yönelik etkin tavsiyeler üretebilmektir.
Sempozyumda, aşağıda belirtilen sorulara cevaplar aranacaktır.

– Göçün coğrafi konuma ve zamana göre farklılıkları ne şekilde açıklanabilir?
– Göç konusunda etkili politikalar mevcut mu? Bu politikalar göç oranları ve göçmen entegrasyonu üzerinde etkin mi?
– Türkiye’de bugün yaşanan göç türleri, geçmişte bu coğrafyada ya da başka coğrafyalarda tecrübe edilmiş göçlerden nitelik olarak farklılık arz etmekte midir?
– Göçten kimler, ne şekilde faydalanır?
– Türkiye’de yaşayan göçmenlerin karşılaştıkları problem ve engeller nelerdir?
– Komşu ülkelerden Türkiye’ye gelmiş olan mültecilerle bölge halkı arasında sosyal, kültürel ya da politik bir ayrılma meydana gelmiş midir?
– Göçmenlerin yeni çevrelerine daha etkili bir şekilde adapte olabilmeleri için nasıl yollar izlenmelidir?

Sempozyumun odaklanacağı alan Suriye’den ve diğer diğer komşu ülkelerden gelen göçmenler olacaktır. Bunun yanında mültecilik, işçi göçü, düzensiz göç, öğrenci göçü ve göçmenlerin kendi ülkelerine yaptıkları geri göç gibi farklı göç çeşitleri de kapsam dâhilindedir.

Bildiri özetlerinin en geç 20 Şubat 2015 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mehmet BULUT
Doç. Dr. Kudret BÜLBÜL
Önal İNALTEKİN
Dr. Sibel GÜLLÜÇAYIR
Av. Fehmi Bülent YILDIRIM
Prof. Dr. Kadir CANATAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİRİNCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAĞLAR
Yrd. Doç. Dr. Yuliia KRYVENKO
Yrd. Doç. Dr. Mazen HASHEM
Arş. Gör. Fatih ALTUN
Arş. Gör. Sena ÖKSÜZ

Takvim
Sempozyum Tarihi: 29-30 Mayıs 2015
Bildiri Çağrısı: 15 Aralık 2014
Bildiri Özetlerinin Gönderim Tarihi: 20 Şubat 2015
Tam Metin Gönderim Tarihi: 15 Nisan 2015

İletişim
[email protected]

Adres : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı – Küçükçekmece / ISTANBUL / TURKEY
Posta Kodu: 34303
Telefon: +90 (212) 692 96 00 (pbx)
Faks: +90 (212) 693 82 29

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.