Diploma Öncesi Mimarlık Projeleri Yarışıyor

Her disiplinin veya mesleğin toplumsal yapıda farklı açılardan önem taşıyan ve değişen rolleri bulunur. Kültürel bir üretim alanı olarak mimarlık da en temel bireysel gereksinimlerden toplumsal pratiklere kadar uzanan geniş bir yelpazede mekânsal ve altyapısal düzenleri fiziki olarak tanımlar. Mimarlığın, bireysel ve toplumsal sorunları çözüme kavuşturma gücü kadar, yeni sorunlar üretme potansiyeli de söz konusudur. Disiplinlerarası veya disiplinlerötesi yaklaşımlarla düşünsel alanı genişlemiş eleştirel bir mimarlık kavrayışına yaslanan sözel, yazılı, çizili ve inşai mimari üretimin bu bağlamda gücü yadsınamaz. Yaptığı üzerine düşünmek, sorgulamak veya gündelik endişelerden bağımsız eleştirellik, günümüz toplumsal yapısında bireye dair eksikliğini gözlemlediğimiz eylem olanakları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenen ortama ek olarak şüphesiz kitlesel eğitim pratiklerinin de söz konusu eksiklikte payı bulunmaktadır.

Ülkemizde verilen mimarlık eğitimine katkıda bulunulması hedefiyle, kaygı ve coşkunun birlikte yaşandığı zorlu bir süreci deneyimleyen mimarlık öğrencilerine yönelik bir seyahat bursu imkanının yaratılması amaçlanmıştır. Verilecek seyahat bursları ile öğrencilerin farklı coğrafi ve kültürel bağlamlarda farklı özgün yapıları ve kentsel çevreleri yerinde deneyimleyerek görmeleri sağlanacaktır. Bu sayede öğrencilerin bireysel mesleki gelişimi ve toplumsal kültürel ortama katkı sağlanması öngörülmektedir.

Yarışma, Gerflor Türkiye tarafından ilgili yıl için belirlenmiş üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde sadece lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. Yarışmaya katılacak olan proje, Mimarlık Bölümü diploma öncesi verilen proje olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje daha önce farklı öğrenci yarışmalarına katılmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

Öğrenciler mezuniyet projesi öncesinde hazırladıkları son mimari proje çalışmasını istenen formatta teslim ederek yarışmaya başvurabilmektedirler. Her eğitim yılında, öğrenciler tarafından gezi süresince üretilecek dokümanlardan (gezi notları, analizler, fotoğraflar, vb.) oluşan bir kitapçık hazırlanacaktır. Kitapçıkların yeni mimar adaylarını özendiren, gelecek dönemlere örnek ve mimarlık ortamına da zenginlik getirecek mütevazı kaynaklar olacağı düşünülmektedir.

www.geleceginezeminyarat.com/tr