DİNAMİK MATEMATİK

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:ÇORUM / ALACA

OKUL ADI: Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Büşra Bolat

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Ahmet Öztürk

PROJE AMACI:
geometrinin tahtaya yada deftere çizilen hareketsiz çizgilerin çok ötesinde dinamik ve birbirinden etkilenen değişkenler bütünü olduğunun HAREKETLİ (RAYLI) SİSTEMLER ÜZERİNDE SİMİLASYONUNUN OLUŞTURULMASI

PROJE HEDEFİ:
GEOMETRİK DEĞİŞKENLERİN (AÇI,UZUNLUK GİBİ HAREKETLİ (DİNAMİK) SİSTEMLER ÜZERİNDE HAREKET HALİNDEYKEN DEĞİŞİMİNİ GÖSTEREBİLME AÇI KENAR DEĞİŞİMİNİNİ RAYLI SİSTEM ÜZERİNDE GÖSTEREBİLME

PROJE ÖZETİ:
projemizde geometrinin tahta üzerine çizili şekillerden öte dinamik (hareketli) bir yapıya sahip olduğu düşüncesinden yola çıkdık Çizgiler yerine bir çember çevresine merkezine ve çember dışına raylı bir sistem kurduk amacımız bu ray üzerinde hareket esnasında geometrik şekiller açılar, uzunluklar gibi değerlerin değişimini hareket halindeyken gözlemlemekti.BU DEĞİŞİMİ BİR SİMİLASYON ORTAMI KURARAK OLUŞTURDUK adeta bir deney ortamı oluşturduk.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Biz bu projemizde geometrinin tahta üzerine çizili şekillerden öte dinamik (hareketli) bir yapıya sahip olduğu düşüncesinden yola çıkdık Çizgiler yerine raylı bir sistem kurduk amacımız bu ray üzerinde hareket esnasında geometrik şekiller açılar, uzunluklar gibi değerlerin değişimini hareket halindeyken gözlemlemekti. Bu iş için geometrik bir kavram olan çemberi kullanmayı daha uygun bulduk çünkü çember birçok geometrik kavramın ispatında kullanılan bir matematiksel kavramdı. Raylı sistemi çemberin çevresine merkezine ve çemberin dışına doğru döşedik.Adeta perde korneji gibi Resimde dikkatli incelendiğinde bu sistem daha rahat anlaşılacaktır.Bu raylı sistemdeki 3 bileşenin her biri ray üzerinde rahatlıkla hareket edebilmektedir.Bir tanesi hareket ettirilip diğer ikisi hareketsiz bırakıldığı gibi 2 tanesi hareket ettirilip 1 taneside sabit bırakılabilmektedir.Bu raylı sistem üzerinde hareketli millerimiz uzunluğu açı ölçerlerde açılardaki değişikliği hareketler esnasın ölçmektedir.Bu sistem üzerinde çemberdeki bütün özellikler ispat edilebildiği gibi yine üçgenlere ait birçok özellikte sistem üzerinde gösterilebilmektedir.Bu sistemin en güzel yanı hareketli olması ve istenilen değeri verebiliyor olmamızdır.Geometride açı ve uzunluk sürekli değişkenlik arzetmektedir.Bu değişkenlik ancak hareketli geometrik sistemler üzerinde anlaşılır hale gelmektedir.Hayallerimiz sınıf tahtasındaki ruhsuz hareketsiz geometrik çizgilerin çok ötesinde bunu göstermek istiyoruz.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi