Din & Medya / Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Din & Medya / Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

SEMPOZYUM ANA TEMASI:
DİN & MEDYA

ALT BAŞLIKLARI:
– DİN-MEDYA-SİYASET
– DİN-MEDYA-TİCARET
– DİN-MEDYA-SANAT
– DİN-MEDYA-İLETİŞİM
– DİN-MEDYA-SİNEMA
– DİN-MEDYA-TOPLUM
– DİN-MEDYA-EĞİTİM
– DİN-MEDYA-KÜLTÜR
– DİN-MEDYA-TARİKAT VE CEMAATLER
– DİN-MEDYA-ORYANTALİZM
– DİN-MEDYA-MODERNİZM

KİMLER KATILABİLİR:
LİSANS, YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM GÖREN BÜTÜN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

KATILIM ESASLARI:
1. Katılımlar ücretsizdir.
2. İl dışı katılımcıların, yemek ve konaklama giderleri organizasyon kurulu tarafından
karşılanacaktır.
3. Katılımcıların geliş-gidiş biletleri bağlı bulunduğu üniversitenin Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
4. Bildiri özetleri elemeye tabi tutulacak, tam metin sempozyum bildirisi olarak
sunulmayı hak edenler, bildiri sahiplerine duyurulacaktır.
5. Bildiri özeti ön elemeden geçtiği halde belirtilen tarihlerde tam metin bildirilerini
göndermeyen katılımcıların oturumları iptal edilecektir.
6. Sempozyumda sunulan bildirilerin tamamı katılımcının sorumluluğundadır.
Katılımcılar sempozyuma katılarak tebliğlerin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan
etmiş sayılır.
7. Sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri organizasyon kurulu tarafından kitapçık
olarak basılabilecektir.
8. Sempozyumda sunulan bildiriler organizasyon kurulu tarafından kitap olarak
basılabilecektir.
9. Sempozyumda sunulan bildiriler aynıyla izinsiz olarak başka bir platformda
kullanılamaz.
10. Sempozyum dili Türkçe’dir.

ÖNEMLİ TARİHLER:
Sempozyum İlanı: 01 Şubat 2018
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 04 Mart 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 09 Mart 2018
Metinlerin Son Gönderilme Tarihi: 09 Nisan 2018
Sempozyum Tarihi: 26-27-28 Nisan 2018

Web adresi: http://www.balikesir.edu.tr
e-posta: dinvemedyabalikesir@gmail.com
Adres: Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145,
BALIKESİR

Sempozyuma katılmak isteyenlerin bu formu eksiksiz olarak doldurup, bildiri özetleriyle
beraber en geç 04 MART 2018 tarihine kadar SEMPOZYUM YAZIŞMA ADRESİ’ ne eposta
ile göndermeleri gerekmektedir.