Dilimizin Zenginlikleri Projesi “Çocuk Şiirleri” Afiş Yarışması

Dede korkut Dilimizin Zenginlikleri Projesi
Dilimizin Zenginlikleri Projesi

Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında ilkokul öğrencileri arasında “Çocuk Şiirleri” içerisinde bilinmeyen kelimelerle seçilen en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturulması’’

Dilimizin Zenginlikleri Projesi

AMAÇ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan Dilimizin Zenginlikleri Projesi; okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmelerini amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE

Yarışmanın hedef kitlesi Çankırı ilindeki resmî/ özel eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören ilkokul öğrencileridir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR

 1. Yarışmaya katılacak öğrencinin Çankırı il genelindeki bir ilkokul kurumunun öğrencisi olması gerekir.
 2. Öğrenciler yarışmaya yalnızca 1 (bir) eser (afiş) ile katılabileceklerdir.
 3. Afişler, çocuk şiirleri okumaların da seçilecek en az 3 (üç) en fazla 12 (on iki) kelimeden oluşmalıdır.
 4. Afişler, 35 x 50 ebadındaki resim kâğıdına ya da özgün olarak dijital ortamda hazırlanmalıdır.
 5. Hazırlanacak afişlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.
 6. Afişlerin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel veya yazılı içerik kullanılmamalıdır.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnameyi kabul etmiş sayılacaklardır.
 2. Eserler ekteki formu doldurmak koşuluyla okul idarelerine teslim edilecektir.
 3. Okullar kendi öğrencilerinin afişlerini oluşturacakları eser inceleme komisyonunca değerlendirerek seçtikleri birincileri İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştıracaklardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, eser inceleme komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ilçe birincisi seçilen eseri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ulaştıracaklardır. İlçelerden ve il merkezinden birinci seçilen eserler, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün eser inceleme komisyonu tarafından değerlendirilip dereceye giren öğrenciler belirlenecektir.
 4. İlçelerde ilçe birincisi, il merkezinde ise okul birincisi seçilen eserler ve eser sahibinin bilgileri (adı/soyadı/okulu) 03.01.2024 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar DYS üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı ile sunulacaktır. Ayrıca söz konusu eserlerin ortaogretim18@meb.gov.tr mail adresine de ulaştırılması gerekmektedir. İlgili tarih ve saatten sonra teslim edilen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
 5. Dereceye giren afiş eser sahipleri ödüllendirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yapılacak Çalışma Tarih
1 Şartnamenin Okullara Gönderilmesi 21 Aralık 2023
2 Öğrenci Eserlerinin Okul İdarelerine Teslim Edilmesi 29 Aralık 2023
3 Okul Birincisi Eserlerin Seçilip İlçelerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 3 Ocak 2024
4 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilen Eserler Arasından Birincilerin Seçilmesi 5 Ocak 2024
5 İlçe Birincisi Seçilen Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 9 Ocak 2024
6 İlde Dereceye Giren Öğrencilerin Belirlenmesi 10 Ocak 2024

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

Amaca Uygunluk 25 Puan
Yaratıcılık 25 Puan
Görsellerin uyumu 25 Puan
Özgünlük 25 Puan

 

ÖDÜL

Birinciye 1000 TL HEDİYE ÇEKİ
İkinciye 750 TL HEDİYE ÇEKİ
Üçüncüye 500 TL HEDİYE ÇEKİ

 

 

 

 

Ekler

Ek-1

AYDINLATMA METNİ

Dilimizin Zenginlikleri Projesi, “Çocuk Şiirleri Afiş Yarışması” kapsamında tarafımıza ilettiğiniz size ve kızınıza/oğlunuza ait tüm kişisel veriler bahse konu yarışma süresince gerekli kimlik doğrulamalarını yapmak, eser değerlendirme sürecini yürütmek, dereceye giren eserleri ilan etmek, ödül töreni ile ilgili organizasyonları yapmak, eser basım, yayım, paylaşım ve iletim süreçlerini gerçekleştirmek, gerekli hallerde tarafınıza ulaşmak amacıyla kullanılacak olup hukuki durumlarda ilgili makamlarca talep edilmesine bağlı olarak gerekli paylaşımların yapılması dışında üçüncü kişilerle asla paylaşılmayacak ve etkinliğin tüm süreçlerinin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

 

 

 

 

 

 

Ek-2

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“ÇOCUK ŞİİRLERİ OKUMALARI” AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KATILIM FORMU

 

 

 

Öğrencinin;

Adı Soyadı:

Doğum Yeri ve Yılı:

Okulu:

Sınıfı:

Eserin Adı:

 

Okul Müdürünün;

Adı Soyadı:

İletişim No:

 

 

 

Ek-3

VELİ İZİN BELGESİ

 

Öğrencinin;

Adı ve Soyadı:

Okulu:

Sınıfı:

Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne

ÇANKIRI

 

Velisi bulunduğum ve yukarıda açık kimliği yazılı oğlum/kızım …………………………………..’ın Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen  “İlkokul Düzeyi Çocuk Şiirleri Okumalarında Bilinmeyen En Az Üç Kelimeden Anlamlı Bir Cümle ve Afiş Hazırlama Yarışması’na katılmasına izin veriyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

…../…../…….

Adı ve Soyadı

İmza

 

 

Ek-4

TELİF HAKLARI TAAHÜTNAMESİ

 

Öğrencinin;

Adı ve Soyadı:

Okulu:

Sınıfı:

 

 

Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne

ÇANKIRI

Dilimizin Zenginlikleri Projesi, “İlkokul Düzeyi Çocuk Şiirleri Okumalarında Bilinmeyen En Az Üç Kelimeden Anlamlı Bir Cümle ve Afiş Hazırlama Yarışması” kapsamında tarafınıza iletilen eserin velisi bulunduğum ve yukarıda açık kimliği yazılı oğlum/kızım ……………….………………’a ait olduğunu, bahse konu eserin son halini gördüğümü ve onayladığımı, eserin başka bir yerde kullanılmadığını, eserin diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğimizi, telif hakkı tarafımızda saklı kalmak koşuluyla eserin Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışma faaliyetleri çerçevesinde oğlumun/kızımın ismine yer verilerek basılmasına, yayımlanmasına, paylaşılmasına, internet yoluyla iletimine ve Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait her türlü mecrada sergilenmesine izin verdiğimi, eserin Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü arşivinde kalabileceğini, bu kapsamda herhangi bir maddi talebimizin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

…../…../……..

Veli

Adı ve Soyadı

İmza