DİJİTAL YERLİLERİ EĞİTMEK

Teknoloji yaşamlarımızı hızlı biçimde değiştiriyor. Bilgilerimiz çabucak eskiyor. Kullandığımız yol ve yöntemleri sık sık gözden geçirmemiz gerekiyor. Yaşamlarımızda önemli yer tutan araç, gereç ve materyalin yerini yenileri alıyor. Öğrettiklerimiz çağın gereklerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Dijital yerliler olarak adlandırdığımız bilgi toplumunun gençleri gündelik pratikler ile kendisine öğretilenler arasında çelişkiler yaşıyorlar ve öğretme yol ve yöntemleri konusunda da bizlerden farklı görüşlere sahipler. 1990’larda internetin hayatımıza girmesiyle hızlanan, bilgi teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerle hızını artırarak devam eden ve henüz tam olarak adlandırılamamış bir “devrim” yaşanıyor. Bu devrimle birlikte bilgi üretimi ve yayını da olağanüstü boyutlarda arttı ve çeşitlendi. Bireysel

web yayıncılığı herkesin düşündüklerini ve ürettiklerini geniş kitlelerle kolayca paylaşmasına imkan verdi. Bütün bunların sonucu olarak artık büyüklüğünü bile hesaplayamadığımız “bilgi okyanusları” oluştu. Bu ölçekteki bilginin arasından aradığımızı bulmak için başvurduğumuz tarama motorları karşımıza seçilmesi ve ayıklanması gereken binlerce, zaman zaman milyonlarca sonuç getirir oldu. Bu durum giderek karmaşıklaşmaya ve başa çıkılması gereken önemli bir sorun olmaya başladı. Bu durumla gereği gibi baş etmek ve gençlerini bu yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu yeteneklerle donatmak için dünyanın gelişmiş ülkeleri çeşitli programlar uygulamakta ve bu programları eğitim müfredatının her aşaması ile entegre etmektedirler. Bu uygulamaları yakından izleyen ILIPG, İstanbul İl Milli

Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir “bilgi okuryazarlığı” projesi yürütüyor. Birinci ayağında öğrencilere yönelik farkındalık etkinliklerinin yürütüldüğü projenin ikinci ayağında öğretmenler ve eğitim yöneticilerine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu faaliyetler kapsamında 18-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesinde “İkinci Bilgi Okuryazarlığı Konferansı : Dijital yerlileri eğitmek” başlıklı bir konferans düzenlenecek. Alanında dünyanın en önemli uzmanlarından biri olan Marc Prensky’nin, ülkemizden çeşitli uzmanların ve eğitim yöneticileri ile öğretmenlerin katılacağı konferans ve çalıştayda konun ilgili tarafların aktif katılımı ile 2 gün süreyle tartışılması ve ülkemiz için öneriler geliştirilmesi planlanmaktadır.

Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul Tel: (0212) 311 50 00 Fax: (0212) 3117900 Tel:+905306404772 E-Posta: [email protected]