Dijital ve Hesaplamalı Beşeri Bilimler Eğitimi

tubitak 2237
Dijital ve Hesaplamalı Beşeri Bilimler Eğitimi

Kamu üniversitelerindeki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve doktora sonrası araştırmacıların hesaplamalı ve dijital beşeri bilimler alanlarındaki kapasitesini geliştirmektir. Eğitim sonucunda alandaki teknik eğitimler, çeşitli materyal ve konuyla ile ilgili araştırmacıların çalışmalarının yaygınlaştırılabileceği bir ağ oluşturmak hedeflenmektedir.

Hesaplamalı ve dijital sosyal bilimler, beşeri araştırmaların geleceğini oluşturmaktadır. Dijitalleşen dünya ile birlikte kültürel, toplumsal ve ekonomik yaşamda hızla kullanılmaya başlanmıştır. Paralel olarak, Türkiye’de dijital ve hesaplamalı sosyal bilimler alanında yetişmekte olan yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların kapasitesini geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Yükseköğretim Kurulu’nun “Yök Gelecek Projesi” kapsamında ele aldığı, doktora ve öğretim üyesi yetiştirmede öncelikli alanları arasında, djitalleşme önemli bir yer tutmaktadır. Planladığımız eğitim faaliyeti, YÖK’ün geniş çerçeveli misyonuna hizmet edecek niteliktedir.

Türkiye’de hesaplamalı ve dijital sosyal bilimler alanlarında kendini geliştirmek isteyen bir lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisinin alabileceği eğitim sayısı ve kurumu oldukça azdır. Hesaplamalı ve dijital sosyal bilimler alanlarının kamu üniversitelerinde daha sınırlı bir kapasitede gelişmekte olduğunu da ayrıca gözlemlemekteyiz. Zira, son iki yılda gerçekleştirilen bu alandaki sınırlı sayıda eğitime bakıldığında eğitimlerin yoğunlukla vakıf üniversitelerinde ve özellikle de İstanbul’daki vakıf üniversiteleri aracılığıyla yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda, 2019-2022 yılları arasında, Koç Üniversitesi’nin yürüttüğü Social ComQuant Projesi kapsamında düzenlediği eğitimler ile Kadir Has Üniversitesi’nin 2021 yılında ev sahipliğini üstlendiği, “The Summer Institutes in Computational Social Sciences” isimli yaz okulu eğitimi yapılmıştır. Planladığımız eğitimin kamu üniversitelerinde gerçekleştirilecek olması, hesaplamalı ve dijital sosyal bilimlerdeki yeni tekniklere ve tartışmalara erişimi kısıtlı kamu üniversitesi öğrencilerine fayda sağlayacaktır. Ek olarak, İstanbul dışında Ankara’da eğitimin planlanıyor oluşu, hesaplamalı ve dijital sosyal bilimler alanında becerilerin geliştirilmesi için yerel bir uzmanlık ağının da oluşturulmasını sağlayacaktır.

Eğitimin Kapsamı:

Bu eğitimin, üç ana kapsamdaki dijital becerileri geliştirmesi hedeflenmektedir: 1) Dijital platformlardan veri toplama ve araştırma etiği, 2) Farklı yazılım dilleri ve programlarla büyük veri analizi ve veri görselleştirme, 3) Web tabanlı veritabanı oluşturma ve modelleme. Her ara kapsam, bir gün içerisinde verilecek derslerle anlatılacaktır. Birinci gün, öğrencilere sosyal medya platformlarından büyük veri çekme konusunda tekniklerin tanıştırıldığı ve eğitimcilerin araştırma esnasında karşılaştıkları teknik ve kuramsal deneyimlerini aktardıkları eğitimler verilecektir. İkinci gün, R programlama dili ile veri analiz teknikleri sunulacaktır. Öğrencilerin, Rstudio ve Rmarkdown‘a giriş niteliğinde uygulamalarla pratik yapmaları sağlanacaktır. R programlama dilinin yanı sıra, niteliksel verinin işlenmesinde kullanılan MaxQda ile uygulama yapılarak, veri görselleştirme konusunda öğrencilerin becerileri geliştirilecektir. Son gün, harita.kent95 gibi örneklerden yola çıkarak web tabanlı uygulamalarla veritabanı oluşturma konularında kullanılan modeller ve araçlar konusunda eğitim verilecektir. Böylece, sosyal bilimler alanlarında dijital programlar aracılığıyla araştırmalar yapmanın farklı program ve yöntemlerle nasıl mümkün olduğu gösterilecektir.

Katılımcı Listesi veya Kriterleri

Başvuruda istenecek belgeler:

Eğitime başvuruya dair bilgiler, eğitim için hazırlanan websitesinde (dijitalbeseri.blogspot.com/ ) duyurulacaktır. Eğitim programının daha fazla katılımcı adayına ulaşmasını sağlamak amacıyla, etkinlik başvuru belgeleri ve etkinliğin bilgileri Ankara Üniversitesi Dijtial Lab Mülkiye’nin (dlabmulkiye-tr.org ) websitesinden eğitim için hazırlanan websitesine (dijitalbeseri.blogspot.com ) verilecek bir link ile ayrıca yayınlanacaktır.

15 Ağustos 2022 tarihine kadar eğitime katılabilmek için başvuru yapan adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir. Bu belgeler, 22 Ağustos 2022 tarihine kadar değerlendirilerek, adaya başvurusunun sonucu iletilecektir.

Etkinliğe başvuracak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların bu eğitimi neden almak istediğini belirten, başvurucunun geçmişteki araştırma deneyimleri ile aldığı dersleri anlattığı ve eğitime katılım tercihini (online veya yüzyüze katılım şeklinde) belirttiği bir sayfalık niyet mektubu, ve

En az iki dönem araştırma yöntemleri dersi almış olduğunu gösteren resmi olmayan öğrenci transkripti.

Katılımcı Kriterleri:

Etkinlik Kurulu başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

1- Başvuru yapan adayın lisans (3. veya 4. sınıf), yüksek lisans, doktora programında öğrenci olması veya doktora sonrası araştırmacı olması gerekmektedir.

2- Başvuru yapan adayın eğitimini veya araştırmalarını Türkiye’de sürdürüyor olması gerekmektedir.

3- Başvuru yapan adayın en az iki dönem araştırma yöntemleri dersi almış olması gerekmektedir. Araştırma yöntemleri, saha araştırmaları dersi vb. uygulamaya dönük dersler kastedilmektedir.

4- Başvuru yapan adayın hesaplamalı ve dijital beşeri bilimler alanları ile niyet mektubundaki motivasyonu arasındaki örtüşme olmalıdır.

5- Başvuru yapan adayın en az iki dönem araştırma yöntemleri dersi almış olduğunu gösteren resmi olmayan öğrenci transkripti belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

6- Başvuru yapan adayın niyet mektubunu eğitimden önce göndermiş olması gerekmektedir.

7- Başvuru yapan adaylar, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış/alıyor ise öncelik tanınır.

Katılımcı Sayısı ve Dağılımı:

Eğitim, 60 öğrenciye yönelik olarak tasarlanmıştır. 30 katılımcıdan oluşan iki şube ayarlanacaktır. Bu şubelerden ilki yüz yüze eğitime katılacaktır; ikinci şube, eğitimi online olarak takip edecektir. Katılımcılar hangi şubede yer alacaklarını kendileri niyet mektubunda yazarak belirleyeceklerdir. Katılımcılar arasında interdisipliner ilişkileri geliştirebilmek ve bu sayede hesaplamalı ve dijital sosyal bilimle alanındaki araştırmaları arttırmak amacıyla, kayıtlı olunan lisans, yüksek lisans, doktora veya doktora sonrası araştırma programına göre ayrım gözetilmeyecektir.

Etkinliğin ve Konaklamanın Yapılacağı Yer Bilgisi

Etkinlik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah kampüsünde gerçekleştirilecektir. Kampüste, konferans salonu, internet bağlantısı ve oturumlar esnasında kullanılacak projeksiyon makinesi bulunmaktadır. Konferans salonu en az 100 kişinin aynı anda eğitim alabileceği büyüklüğe sahiptir. Binada bilgisayar laboratuvarı bulunmamaktadır. Katılımcıların uygulamalı eğitimlerde kullanılmak üzere, kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenecektir.

Eğitimcilerden sadece Prof Dr. Murat Güvenç Ankara dışında ikamet etmektedir. Eğitimi online olarak verecektir. Söz konusu bu online eğitim, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah kampüsünde gerçekleştirilecektir. Sınıflarda daha önce bu tip eğitimler yapılmış olup, internet bağlantısı, akıllı tahta gibi imkanlar bulunmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 × 4 =