Dijital Vatandaşlık Karikatür Yarışması Başladı

Yarışma Konusu: Dijital Vatandaşlık: Bağımlı ve Zorba Olma, İnterneti Bilinçli ve Güvenli Kullan.

Katılım Koşulları:

Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm çizerlere açıktır.

Her katılımcı en fazla üç adet karikatürle yarışmaya katılabilir.

Karikatürler, içerik olarak dijital vatandaşlık odaklı, dijital bağımlılık, zorbalık, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına dikkat çeken bir yapıya sahip olmalıdır.

Yarışmaya sunulan karikatürlerin özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılan katılımcılar, karikatürlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Yarışma katılımcıları İzmir Üniversiteleri Platformu Karikatür yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir. Yarışmacılar ödüller dışında herhangi bir telif ücreti talep edemezler.

Seçici kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan karikatürler yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir karikatür seçme imkânı peşinen kabul edilecektir.

Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Karikatürlerin üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Karikatürler en geç 6 Aralık 2019 Cuma günü saat 17.30’a kadar İzmir Üniversiteleri Platformu İletişim Koordinatörlüğü yazışma adresine elden ya da posta yoluyla gönderilmelidir. Eserin gönderileceği zarfın sol üst köşesine “İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU KARİKATÜR YARIŞMASI” yazısı ve sanatçının adı – soyadı yazılmalıdır. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, İzmir Üniversiteleri Platformu İletişim Koordinatörlüğü’ne ulaştığı tarih olarak kabul edilecektir. Postadaki gecikmelerden İzmir Üniversiteleri

Platformu sorumlu değildir. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir.

Teknik Koşullar:

Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbesttir. Bilgisayar ortamında hazırlanan eserlerin çıktılarında sanatçının ıslak imzası bulunmalıdır. Karikatürler, 300 dpi, CMYK ve Jpeg formatında olmalıdır.

Gönderilecek karikatürler A4 boyutunda olmalıdır. Her yarışmacı en fazla 3 (üç) karikatür ile katılabilir.

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 10 inch tablet

İkincilik Ödülü: 7 inch tablet

Üçüncülük Ödülü: 7 inch tablet

Başvuru ve Detay: http://www.izmiruniversiteleri.com/etkinlik/dijital-vatandaslik-karikatur-yarismasi