Dijital Tehlikelere Karşı Temel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Öğretim

Dijital Tehlikelere Karşı Temel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Öğretim Amaçlı Sosyal Medya platformu Geliştirilmesi

Bu çalışmada; sosyal medyanın öğrencilerin eğitimlerine olan etkileri irdelenmiş ve bilgiye erişim süreçlerinde karşılaşılan risklerin azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki muazzam gelişme, eğitim teknolojilerini de etkisi altına almıştır. Bu bağlamda, bilgiye ulaşımda, web tabanlı platformlar ve özellikle sosyal medya öğrencilerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu çalışmada nitel yöntem özellikleri hâkimdir. Internet World Stats (2017) verilerine göre, günümüz dünyasında internet kullanıcı yoğunluğu % 49.3 oranla, 3 milyar 732 milyon kişiye ulaşmıştır. Aynı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de internet kullanıcı oranı % 59.6, sosyal medya kullanıcı oranı ise % 53.2 düzeyindedir. Yine TÜİK 2017 verileri analiz edildiğinde, Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı 2017 Nisan döneminde hanelerin % 80.7’lik kısmının internete evlerinden ulaşma imkânlarına sahip oldukları, internete giriş yapanların % 40.8’inin oyun indirdiği veya oynadığı, sosyal paylaşım siteleri üzerinden video izledikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler ödev ve araştırmalarını internet ortamında yaparken ve di¬ğer çevrim içi gezintileri esnasında birçok dijital tehlikelerle karşılaşmaktadırlar. Bu gezintileri yaparken, öğrencilerin akademik ve sosyal kazanımlar elde edebilecekleri yeni nesil güvenli platformlara ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında, temel eğitime devam eden öğrencilerin zamanlarını daha verimli ve dijital tehlikelerden uzak şekilde geçirebilecekleri güvenli bir web tabanlı internet platformu tasarlanmıştır. Öğrencilerin üye olup giriş yapabilecekleri platform bünyesinde, etkili iletişim, temel hu¬kuk, temel haklar, liderlik, girişimcilik, öfke kontrolü, empati, değerler eğitimi, vatandaşlık bilgisi, çevresel tehditler ve fırsatlar, kişisel gelişim vb. eğitim içerikleri, çevrim içi okumaların yanı sıra akademik dersler, genel kültür, şiddet içermeyen güvenli ve eğitici dijital oyunlar, ödüllü yenilikçi fikir ve proje yarışmaları, müfredata uygun şekilde belirlenmiş güvenli eğitim portallerine bağlantılar sunan bir ortam tasarlanmıştır. Söz konusu çalışma kapsamında, öğrenciler platforma giriş yaparak, zamanlarını güvenli ve yararlı ortamda geçirirlerken, kullanmış oldukları web tabanlı platform bölümleri, ortamda kalınan zaman ve konulara uygun kısa testlerin ağırlıklı puan sonuçlarına göre değerlendirilerek ödüllendirmelerinin yapıldığı bir sistem tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Web tabanlı eğitim, Ödüllü yarışmalar, Dijital tehlike, Güvenli internet

Yaşar ŞAHİN, Abdullah Alper EFE, Mehmet DURNALI, Şenol ORAKCI
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü