Dijital Öykülerle Altın Çağda Bilim ve Bilime Adanmış Ömürler

Öğrencimin tubitak çalışması
Dijital Öykülerle Altın Çağda Bilim ve Bilime Adanmış Ömürler

Dijital Öykülerle Altın Çağda Bilim ve Bilime Adanmış Ömürler
Nuray Tuncay Kara Bilsem
Tubitak 2204 B

Hazırlayan: Esma Dilara YÜKSEL
Danışman Öğretmen: Hatice ÇETİNKAYA

ÖZET
Teknolojik yenilikleri takip eden ve bu yenilikleri hızlı öğrenen günümüz öğrencilerine eğitim ortamında geleneksel yöntemlere alternatif olacak şekilde yeni yaklaşımlar sunmak onların ilgisini çekebilmektedir. Öğrencilerin süreçte aktif olabilecekleri, işbirliği içinde arkadaşları ile çalışmalar yürütebilecekleri imkânları sunmak gerekir. Türk-İslam Bilim Tarihi öğretimini okul etkinlikleri, afiş, pano gibi uygulamalardan bir adım öteye götürerek teknolojinin bu konuda kullanımı sağlanmalıdır. Bu bağlamda Türk-İslam Bilim Tarihi öğretilirken dijital öykü anlatımını kullanmak, bu ihtiyacı karşılayan bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada,  İslam kültür ve medeniyetiyle bilim ve teknoloji mirasının dünya medeniyetine yaptığı katkıların daha iyi anlaşılmasını sağlamak, İslam bilim ve medeniyet tarihinde öne çıkan bilim insanları, eserleri ve sonraki asırlara etkileri hakkında farkındalık oluşturmak Prof. Dr. Fuat Sezgin’i ve çalışmalarını tanıtmak, amacıyla, etkinlikleri görsel sanatlarla destekleyerek, uygulanacak dijital öyküleme yaklaşımıyla öğretilmesinin, katılımcıların Türk-İslam Bilim Tarihi ile ilgili farkındalık düzeylerinde meydana getireceği etkiyi ortaya koymak ve dijital hikâyeleme yöntemine göre ders materyalleri hazırlayarak öğrencilerde var olan Türk-İslam Bilim Tarihi anlayışını zenginleştirerek, daha geniş bir perspektif sağlamak hedeflenmiştir.

Hatice Cetinkaya Antep Bilsem Tubitak 4005: Araştırmamıza konu olan dijital öyküleme yöntemi de, yeni teknolojilerin bir sonucu olarak öğretim etkinlikleri arasında kendine yer bulmuştur. Temel olarak hikâye anlatımını bilgisayar teknolojileri ile birleştiren, resim, video, animasyon, ses, müzik, metin ve çoğu zaman öyküsel bir anlatıma sahip bir uygulama olarak tanımlanabilir. Öğrenci merkezli, proje tabanlı bir uygulama olması ve çalışma sonuçlarının 21.yy becerilerine yönelik olumlu vurgusu ile yaygınlık kazanmış çağdaş bir tekniktir. Dijital öyküleme ile oluşturulan projelerin öğrenci motivasyonunu arttırdığı, teknoloji destekli yaratıcı sunumlar ile öğretime zenginlik kattığı, iletişim becerilerini geliştirdiği, üretilen materyalin paylaşımının basit olması bu yöntemin üstünlükleri olarak belirtilmiştir (Demirer, 2013; Karakoyun, 2014). Dolayısıyla Türk-İslam Bilim Tarihinin öğretiminde bu yeni ve yenilikçi medya aracının kullanılması eğitim ortamlarında materyal ve etkinlik zenginliği sağlayacaktır.

DİJİTAL HİKAYELERLE TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ
https://www.youtube.com/channel/UCyLxCmBumHvIos8ijpeVWMQ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

ten + 4 =