Dijital Öğretmenler Öğretmen Eğitimi Başvuruları Başladı

Dijital Öğretmenler
Dijital Öğretmenler

ING Türkiye ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle öğretmenlerin dijitalleşmesi, dijital dönüşümün parçası olması ve bu dijital becerileri derslere entegre ederek ilkokul-ortaokul öğrencilerine aktarmaları amacıyla hayata geçirdiğimiz Dijital Öğretmenler Projesi’nin VII. Dönem başvuruları başladı.

Yeni dönemde dijital okuryazarlık eğitimleriyle 1.000 öğretmenimizin çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmasını destekleyecek eğitimler hazırladık.

Siz de dijital dönüşümün bir parçası olmak isterseniz 10 Eylül’e kadar başvuru yaparak aramıza katılabilirsiniz.

“Dijital öğretmen projesi” ifadesi, öğretmenlerin dijital teknolojileri eğitim süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmalarını teşvik eden ve destekleyen bir girişimi ifade ediyor olabilir. Dijital teknolojiler, öğretmenlerin sınıf içinde ve dışında öğrencilerin eğitimini desteklemek, içerik oluşturmak, öğrenci ilerlemesini izlemek ve iletişim kurmak gibi alanlarda kullanabileceği bir dizi araç ve kaynağı içerir.

Bu tür projeler, öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeye ve bu becerileri sınıf ortamlarında etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmelerini ve daha etkili bir eğitim deneyimi sağlamalarını sağlar.

Dijital öğretmen projesi kapsamında öğretmen eğitimi, dijital teknolojilerin eğitimde nasıl kullanılacağına dair öğretmenlere yönelik eğitim programları ve kaynaklarını içerir. Bu eğitimler, öğretmenlerin dijital araçları etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmakla birlikte, aynı zamanda öğretmenlerin eğitimde teknoloji entegrasyonu hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanmalarına da katkı sağlar.

Öğretmen eğitimi programları, öğretmenlerin dijital içerikleri nasıl oluşturacaklarını, dijital öğrenme yönetim sistemlerini nasıl kullanacaklarını, çevrimiçi etkileşimli araçları nasıl değerlendireceklerini ve dijital öğrenci değerlendirmesi yapacaklarını öğretebilir. Ayrıca, dijital güvenlik, çevrimiçi etik ve çocukların dijital dünyada güvenli kalması için alınabilecek önlemler gibi konularda da öğretmenlerin bilinçlenmesini sağlar.

Dijital öğretmen projesi, öğretmenlerin dijital dünyayla uyumlu ve teknoloji odaklı bir eğitim ortamı sağlayabilmeleri için önemli bir adımdır. Bu tür projeler, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine ve çağın gereksinimlerine uygun şekilde hazırlanmalarına da yardımcı olur. Aynı zamanda, eğitimde teknoloji kullanımı, öğrencilerin daha ilgi çekici ve etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlayarak eğitim kalitesini artırabilir.

Öğretmenlerin dijitalleşmesi, dijital dönüşümün bir parçası olması ve bu dijital becerileri derslere entegre ederek ilkokul- ortaokul öğrencilerine aktarmaları amacıyla ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Dijital Öğretmenler Projesinin VII. Dönem başvuruları başladı.

Bu dönemde dijital okuryazarlık eğitimleriyle 1.000 öğretmenimizin çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmasını destekleyecek eğitimler hazırladık.

Dijital Öğretmenler Projesinin Amaçları:

Öğretmenlerin dijitalleşmesi ve dijital yetkinliklerinin artırılması.
Öğretmen ve öğrencilerin dijital dönüşümün bir parçası haline getirilmesi.
Farklı illerdeki öğretmenlerin aynı eğitimleri yerellerindeki öğrencilere aktararak bölgesel dijital yetkinlik eşitliğinin sağlanması.
Projeyi tamamlayan öğretmenlerin meslektaşlarına, öğrencilerine ve hatta velilerine de bu içerikleri aktarması.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne destek olmak.
Yaşadığımız deprem felaketi sonrası dönemde, depremden etkilenen öğretmenlerimizin gelişimlerinin kesintiye uğramamasına destek olmak.
Kimler Başvurabilir?

Dijital Öğretmenler Projesi, Türkiye’nin 81 ilinden başvuruya açıktır. Projeye devlet okullarında çalışan ilkokul ve ortaokul öğretmenleri dahil edilmektedir.
Eğitimler, bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanımına yönelik olarak giriş seviyesinde olacaktır. Başvuru için adayların temel düzeyde bilgisayar kullanabilmesi yeterlidir.
Projemiz kapsamında 5 hafta canlı dersler gerçekleştirilecektir. Bu süre boyunca ODTÜ’lü akademisyenler tarafından verilecek senkron ve asenkron dersleri tamamlamanız gerekmektedir.

NOT:

Kontenjanımız 1000 öğretmenle sınırlıdır.
Depremden etkilenen öğretmenlerimiz öncelik sahibidir.

Projenin Aşamaları:

Dijital Öğretmenler Projesi’nin I. fazı Ekim-Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. I. fazda 1000 öğretmene dijital yetkinliklerini geliştirmek için, dijital vatandaşlık ve güvenlik, etkili sunum hazırlama, yaratıcılık ve görsel tasarım (infografik, video/fotoğraf oluşturma ve düzenleme), eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme modüllerinden oluşan 5 haftalık çevirim içi bir eğitim verilecektir.
Proje sürecinde öğreneceğimiz uygulamalara yönelik üretken yapay zeka araçları eğitimlerde tanıtılacaktır.

I. faz eğitimlerinin ardından 1000 öğretmenin içinden seçilecek ilk 100 öğretmene ODTÜ’lü akademisyenler tarafından II. faz eğitimleri verilecektir. Bu kapsamda eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları yapılacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2023, 23.59

Her türlü sorunuz için bilgi@dijitalogretmenler.com adresinden veya 0850 305 23 10 numaralı destek hattından bilgi alabilirsiniz.