Dijital Hikaye Anlatımı Yoluyla Deneyimsel Öğrenme

Dijital Hikaye Anlatımı Yoluyla Deneyimsel Öğrenme ile Genç Öğrencilere İnteraktif İngilizce Öğretimi

PLOTAGON, internetteki herhangi bir uygulamadan farklı olarak yabancı dil öğrenimini destekleyici ve yaratıcı ücretsiz bir uygulamadır. Öğrenciler burada yabancı dil dersinde öğrendikleri konuları “proje tabanlı öğrenme” ile uygulama imkânına sahiptirler. Kullanımı kolay ve ücretsiz olan bu uygulama ile öğrenciler, grup çalışması yaparak yabancı dildeki 4 temel becerilerini (konuşma, yazma, dinleme, okuma) geliştirmektedirler. FATİH projesi kapsamında kablosuz internet desteği ile öğrenciler okulda tabletlerini kullanarak Plotagon üzerinden kendi yazdıkları hikâyelerini aynı anda animasyon filme çevirebilmektedirler. Hikâye anlatımı yoluyla “deneyimsel öğrenme” sağlanmış; öğrencilerin sosyal ortamlarda bilgilerini nasıl uyguladıkları gözlenmiştir. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Destek gruplarında 2017-2018 eğitim öğretim döneminde uygulanan bu çalışmaya tüm destek grubu öğrencileri katılmıştır. İlköğretim 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan bu çalışma grubunda toplam 24 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin İngilizce dersiyle ilgili sahip oldukları bilgi dönem başında bir tarama testiyle ölçülmüş; veli görüşmeleri ve ders sonu geri bildirimleri ile çalışmanın takibi yapılmıştır. Yıl boyunca çalışmalar izole bir ortamda yapılmaması için “eTwinning” platformunda Avrupa Birliği’ndeki diğer okullardaki akranlarıyla birlikte yürütülmüştür. Eğitim öğretimin sonunda yapılan çalışmalar “twinspace” alanında paylaşılmış ve öğrenci ile veli görüşmeleri yazılı olarak kayda alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: yabancı dil öğretiminde mobil uygulamalar, deneyimsel öğrenme ile bireyselleştirilmiş öğrenme, animasyon uygulaması ile dijital hikâye yazma

Melike Hüsniye YILMAZ
Silifke Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni