DİJİTAL FEN (DIGITAL SCIENCE)

Takvim 1

Bilginin hızla değişmesiyle ve bu değişim hızını yakalamak nasıl mümkün olabilir? Dijital dünyayı anlamak, fırsatlarından yararlanmak ve teknolojiyi etkin ve verimli kullanmak için mükemmel bir dijital okuryazar olmak şarttır. Dijital okuryazarlık, kullanıcıların bilişsel, sosyolojik ve duygusal beceriler geliştirmelerini sağlar.


Yeni yüzyıl becerilerine ulaşmak için öğrencilerin bilgiye erişmek, yönetmek, entegre etmek, değerlendirmek ve üretmek için dijital teknolojilerde yetkin olmaları gerekir. Tüm bunları yaparken, internetin güvenli kullanımına da aşina olmalıdırlar. Teknolojiyi bir araç olarak kullanmanın yanı sıra, etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak için öğrencilerin bilgilendirilmesi gerekir.

Dijital okuryazarlığı desteklemek için anadilde açık kaynaklı erişim de gereklidir. Anadilde açık kaynakların artırılması için ulusal ve uluslararası çalışmaların yapılması ve bu çalışmaları yürüten kuruluşların desteklenmesi de önemlidir.

 

Ogrenci webinar 2 kucuk size 1

 

resim1

Web 2.0 araçlarını kullanarak kolaylıkla yeni kaynaklar oluşturulabilir.(resim1) Aynı zamanda web 2.0 araçları işbirlikçi çalışmalara imkan sunar. İşbirlikçi bir işte çalışmak hem bir ürün oluştururken bize kolaylık sağlar hem de öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini geliştirir.

etwinning  Projemiz ile öğrencilerimizi derslerimizde web 2.0 araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi amaçladık. Tersine eğitim yoluyla bilgilere erişme, kullanma ve işleme konusunda kendilerini geliştirme fırsatına sahip olmalarını istedik. Pedagojik temeller açısından öğrencilerin yaratıcı, sorumlu, bağımsız, özgüvenli, işbirlikçi bireyler olmasını amaçladık.

Sebnem

resim 2

Müfredatımızdaki bazı konuları seçerek öğrencilerden web.2.0 araçlarıyla çalışmalar yaptılar.  Müfredat konuları ile ilgili zihin haritası (resim 2), kelime bulutu, sunum (video 1), sanal sergi, poster veya sınav hazırladılar. Tanıtım videoları hazırladılar.(video 2) Ayrıca güvenli internet kullanımı, bilim teknolojisi haftası, ,dünya sağlık haftası günleri ile ilgili etkinlikler yaptılar. Dünya Su Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (resim 3), eTwinning günü, anneler günü çalışmalarında iş birlikçi ürünler ortaya çıkardılar.

ba98bb15e opt

resim 3

video 1

video 2