Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar

öğretmen
Dijital Eğitim

Pandemi döneminde öğretmenlerimizin kendi çabaları ile hazırladıkları uygulamaları takdir etmek, araştırmak ve değerlendirmek amacıyla yola çıkılan bu zirvede; dijital eğitimde fark yaratan öğretmenler ile buluşmak, öğretmenler tarafından ortaya konulan dijital öğrenme materyalleri, dijital öğrenme ortamları ve buna bağlı olarak sınıf ortamlarında yapılan grup ya da bireysel tüm çalışmaların değerlendirileceği bir platform oluşturmak temel amaçtır.

KAPSAM
Bu Yönerge; dijital eğitim sürecinde devlet veya özel eğitim kurumlarında görevli tüm öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler için dijital süreçte en farklı ve yaratıcı örneklerin paylaşımının yapılması, eğitimciler ve kurumlar arasındaki etkileşim ve iş birliğinin artırılması ve dijital eğitimin en yoğun biçimde gerçekleştirildiği pandemi sürecinde eğitimde fark yaratan uygulamaların tüm eğitim camiası ile paylaşılmasıyla ilgili esasları kapsamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuru ve katılım işlemleri Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

sodimer.org adresinden gerçekleştirilecek olan online başvurular için son tarih 15 Nisan’dır. Başvuruyu gerçekleştirmek için başvuru formunda istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. İstenilen bilgiler tamamlandıktan sonra hazırlanan dijital öğretim materyali, dijital öğrenme nesnesi veya dijital eğitime yönelik tasarlanan grup ya da bireysel çalışmaların anlatıldığı ek dosya sisteme yüklenmelidir.

Başvuru formuna yüklenecek olan ek dosya; Microsoft Power Point (.pptx), Microsoft Word (.docx), veya PDF formatında olmalı, 30 MB boyutunu aşmamalıdır. 30 MB boyutunu aşacak dosyaların alınabilmesi için başvuru formuna WeTransfer, Drive, vb. linkler eklenmelidir.

BAŞVURU TEMALARI
Erken Çocukluk Eğitimi
Temel Eğitim
Dil Eğitimi
Fen ve Matematik Eğitimi
Sanat Eğitimi
Spor ve Beden Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitimi
Özel Eğitim
Rehberlik

TÜM TEMA BAŞLIKLARINDA AÇILACAK BAŞVURU ALANLARI
Uygulanmış Bir ders Tasarımı
Uygulanmış Bir Öğrenci Grup Çalışması
Dijital Materyal
Ölçme – Değerlendirme

BAŞVURU KOŞULLARI
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm devlet okullarında ve özel okullarda/kurumlarda görev yapan tüm öğretmen ve eğitimciler, dijital eğitim sürecinde fark yarattığına tanıklık ettikleri tasarım ve uygulamalarını sunmak üzere başvurabilirler.
Her öğretmen yalnızca bir tema üzerinden bir başvuru gerçekleştirebilir.
Başvuru yapılacak olan dijital öğrenme nesnesi, dijital eğitim materyali ya da tasarlanan grup ya da bireysel çalışma, uygulanmış ve çıktılarına öğretmen tarafından tanıklık edilmiş olmalıdır. Bu çıktıların somut formları ya da öğretmen değerlendirme raporu başvuru ile birlikte iletilmelidir.
Başvuru yapılan içeriğin daha önce herhangi bir yarışma, çalıştay vb. etkinliklerde kullanılmamış ve değerlendirilmemiş olması gerekmektedir. Hazırlanan ve sunulan projeler, yalnızca Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Aksinin tespit edilmesi durumunda başvuru, geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Sayfası için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin