Dijital Dünyada Tıp Eğitimine Eğitici Ve Öğrenci Gözüyle Bakış

Sizleri 11 Mayıs 2019 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşecek olan “ Dijital Dünyada Tıp Eğitimine Eğitici Ve Öğrenci Gözüyle Bakış’’ başlıklı sempozyumunda yeni eğitim tekniklerini hem eğiticiler hem de öğrencilerin bakış açısıyla değerlendirileceği bilimsel birlikteliğimize katılmaya davet ediyoruz.

Bu etkinliğimizde, hızla gelişen teknolojik kavramlar doğrultusunda tıp eğitimindeki yeni fırsatları birlikte keşfetmek ve bu yeni tekniklerin ülkemiz koşulları dahilinde değerlendirilerek müfredat adaptasyonu konusunda eğitici/öğrenci birlikte bakışıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bunun yanı sıra genç hekim adayı arkadaşlarımızın kendi geliştirdikleri çalışmaları da bu toplantıda bizlere tanıtma fırsatı olacaktır.

Biz eğiticilerin de yeni teknolojik kavramlara genç arkadaşlarımızın gözünden bakma fırsatını yakalayacağımız etkinliğimizde buluşmak üzere

Sevgi ve saygılarımızla

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 20 Nisan 2019
Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 20 Nisan 2019
YER : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Toplantı salonu (6. Kat)

http://dteus2019.com