Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı II

TÜBİTAK 2237
Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı II

Değerli öğrenciler,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde ikincisini yürüteceğimiz Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı Eğitiminde geleceğin okul psikolojik danışmanı adayları olan siz değerli öğrencileri davet ediyoruz.

Etkinlik kapsamında okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik, bağımlılık ve zorbalık konularında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını ve edindikleri bu bilgileri öğrencilerine, meslektaşlarına ve velilere aktarabilmek için uygun dijital teknolojiyi etkili, verimli ve çekici biçimde kullanabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Etkinliğimiz çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, etkinliğe kabul edilen katılımcılardan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

Etkinlik kapsamında okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik, bağımlılık ve zorbalık konularında derinlemesine bilgi kazanmaları ve edindikleri bu bilgileri öğrencilerine, meslektaşlarına ve velilere aktarabilmeleri için uygun dijital teknolojiyi etkili, verimli ve çekici biçimde kullanabilme becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda proje sonunda daha fazla öğrenci, veli ve okula ulaşabilmek ve projenin yaygın etkisini arttırabilmek için çeşitli illerden ve farklı üniversitelerden seçilecek 40 okul psikolojik danışmanı adayı sürece dahil edilecektir.

Uygulama sürecinde farklı disiplinlerden (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), PDR ve Hukuk) alanında uzman akademisyenler ile, siber kimlik, güvenli internet kullanımı, medya okuryazarlığı, siber bağımlılık ve zorbalık konularında eğitimlerle birlikte bu içerik alanlarına odaklanarak afiş, animasyon, dijital hikâye ve video materyal geliştirmeye yönelik uygulamalı etkinlikler ve atölye çalışmaları yürütülmesi planlanmaktadır.

Yapılması planlanan etkinliğin önceliği içerik aktarımı ile farkındalık geliştirmenin ötesine geçerek kuramsal bilgi ve uygulama bilgisinin gerçek yaşam durumları ile bütünleştirilerek uygulamaya aktarılabilmesidir. Söz konusu süreçte okul psikolojik danışmanı adaylarının mesleğe atıldıklarında kendi okul bağlamlarında kullanabilecekleri materyalleri akademisyenler ve rehberler eşliğinde işbirlikli biçimde geliştirmelerine odaklanan atölye çalışmaları planlanmaktadır. Dahası tasarlanan etkinlik programı süresince okul psikolojik danışmanı adaylarının yeni teknolojileri bilme, kullanımını öğrenme, etkili materyal geliştirebilme, geliştirilen materyali eğitim-öğretim sürecine kaynaştırabilme ve söz konusu materyalleri uygun koşullar için değerlendirebilmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Süreç boyunca karma araştırma yaklaşımına uygun olarak katılımcılardan veriler toplanacaktır. Yapılan görüşmelerle ve süreç başında ve sonunda uygulanan veri toplama araçları ile okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik konusundaki bilgi, algı, tutum ve farkındalık düzeylerindeki değişimin, etkili materyal geliştirebilmek ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarındaki gelişmenin yanı sıra uygun teknolojiyi seçmeye/uygulamaya ilişkin öğretim becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları
Etkinlik kapsamında yer alacak hedef kitle evrenini en iyi biçimde karşılayacak örneklemin oluşturulabilmesi amacıyla, kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır.

Etkinlik kapsamında 40 katılımcıya yer verilecektir. Başvuru yapanlar arasından 40 asil 20 yedek katılımcı seçilecektir.
Etkinliğin yaygın etkisinin arttırılabilmesi amacıyla üniversitelere göre eşit dağılım gözetilecektir.
Etkinlikte yer alacak katılımcıların cinsiyete göre sayıca eşit dağılımına özen gösterilecektir.
Başvuru sırasında adayların başarı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla not döküm belgelerinde yer alan güncel genel ağırlıklı not değerleri istenecektir. (Söz konusu not ortalamaları üniversite bazında sayıca dağılımın eşitlenmesinde öncelikli olarak kullanılacaktır.)
TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje/etkinlikte yer almamış adaylara öncelik verilecektir.
Başvuru sırasında aranan temel şartlar:

Başvuruda bulunan aday katılımcıların Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 3. ve 4. sınıfta öğrenim görüyor olmaları gerekir.
Öğretmen adaylarının temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaları gerekir.
Dijital teknolojileri öğrenmeye istekli ve meraklı olmaları gerekmektedir.
Evlerinde kullanabilecekleri bir bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir. (Etkinlik bütünüyle uzaktan ve çevrimiçi yürütüleceğinden ve süreçte katılımcılardan ürün/materyal geliştirmeleri bekleneceğinden telefon ve tablet etkinliğe katılım için yeterli olmayacaktır.)
Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilmeleri gerekmektedir.
Başvuruya kabul edilen adaylara süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilerin aktarılması ve süreçte onlardan beklenenlerin iletilmesi amacıyla ayrıntılandırılmış onam formu çevrimiçi olarak onaylatılacaktır. Böylece süreçte katılıma ilişkin yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

https://siberkimlik.ahievran.edu.tr/anasayfa

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

sixteen − thirteen =