Dijital Dünyada Çocuk Hakları Eğitmen Eğitimi

Hiçbir çocuğun geride bırakılmadan uluslararası
sözleşmelerde garanti altına alınan dijital haklara erişimlerinin güçlenmesine,
dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlık temel kavramlar düzeyinde
çocukların farkındalıklarının, bilgi ve becerilerinin artmasına katkı sunmak
amacıyla eğitmen eğitimi düzenlenmektedir. Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan
ve çocuk hakları alanında doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan aktif vatandaşlar,
çocuk hakları savunucuları tarafından gerçekleştirilecek eğitimde farklı
illerdeki çocuklarla “dijital vatandaşlık, dijital okuryazarlık” kavramlarını
tanıştırmak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmektedir.

Dijital Dünyada
Çocuk Hakları Kulübü, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları
çerçevesinde yer alan -Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Mekanizmaları-
çocuk haklarını dijital boyutta ele alan belgelerin Türkiye’de ve özellikle
yerel düzeyde uygulanabilirliğini sağlamak, gündem oluşturmak ve savunuculuk
çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 2022 yılı Temmuz ayında İzmir ve Muğla’da
yaşayan çocuk haklarına inanan aktivistler tarafından kurulmuştur. Dijital
çocuk haklarını farklı alanlarıyla birlikte ele alarak bu alana dair
farkındalık ve görünürlük alanı yaratmak, çocukların dijital ortamda
yaşadıkları hak ihlallerini referans aldığımız uluslararası sözleşme ve
belgeler çerçevesinde izlemek ve raporlamak Dijital alanın çocukların yaşamları
üzerindeki etkilerini anlamak, hakları üzerindeki etkisini değerlendirmek için
gösterge temelli kanıta dayalı savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Çocuklarla Hak Temelli Çalışma – Çocuk Güvenliği

Uluslararası Sözleşmelerde Çocuk Hakları

Dijital Okuryazarlık (Dijital Şiddet, Dijital Hak, Dijitalde Çocuk Koruma, Çevrimiçi Koruma Mekanizmaları)

Uluslararası İyi Örnekler

Yaygın Eğitim Yöntemleri

*Eğitim programı 29-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında yüz yüze İzmir’de gerçekleştirilecektir.

*Eğitim programını destekleyen online buluşmalar eğitime
katılacak katılımcılar ile ortak bir takvim çerçevesinde belirlenecektir.

Kimler Katılabilir?

-Çocuk merkezli eğitim yaklaşımını benimseyen,

-Dijital okuryazarlık temasına ilgi duyan ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen,

-Eğitim modüllerinin yaygınlaştırılması motivasyonuna sahip olan

-Çocuk hakları alanında doğrudan ya da dolaylı olarak yer
alan kişiler, bu eğitmen eğitimi programına başvuru yapabilirler.

Katılımcılardan Beklentiler

-3/6 ay içerisinde en az 50 çocukla dijital okuryazarlık atölyeleri gerçekleştirilmesi,

-Dijital okuryazarlık modüllerinin yaygınlaşmasına katkı sunulması,

-Kamu, sivil toplum ve akademi iş birliklerinin sağlanmasına katkı sunulması,

-Yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek programlara tam katılım gösterilmesi,

*Başvuru formu değerlendirilirken göz önünde bulundurulacak kriterler:

-Çocuklarla çalışma deneyimi,

-Online ve yüz yüze programlara tam katılım gösterme motivasyonu,

-Gönüllülük potansiyeli,

-Farklı paydaşlarla çalışma deneyimi,

*Ulaşım, Konaklama ve Yeme-İçme Avrupa Birliği Sivil Düşün
Programı tarafından desteklenmektedir.

Başvurular 25 Haziran 2023 zamanına kadar kabul edilecektir.
1 Temmuz 2023 tarihinde başvuru sonuçları açıklanacaktır.

Seçilen katılımcılara detaylı bilgi paketi gönderilecektir.

Sorularınız için: dijitaldunyadacocukhaklari@gmail.com

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Eğitmen Eğitimi- 29-30 Temmuz 2023-İzmir
Başvuru:
https://docs.google.com/forms/d/1g2Woe5y6cyu2uyLhX4RLPP1kB_3wA2eYZtOYMmnsEoA/viewform