Dijital Dönüşüm: Sanayi 4.0

Dijital Dönüşüm: Sanayi 4.0

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak her yıl “İktisat Öğrencileri Kongresi” düzenlemekteyiz. Kongremiz başlangıçta ulusal düzeyle yapılırken, 2006 yılından itibaren uluslararası nitelik kazanmıştır. Bu yıl yirmibirincisini düzenlemekten büyük gurur duyduğumuz kongremiz 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecektir. Kongrenin ana teması “Dijital Dönüşüm: Sanayi 4.0” olarak belirlenmiştir.

Geçtiğimiz yıl kongremize içlerinde Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, İngiltere, Çin, Azerbaycan, Gana, Fas, Tunus, Mogolistan, Iran ve Hindistan üniversitelerin de bulunduğu ülkelerden 182 bildiri özeti gönderilmiş, bu bildiriler arasından 92 sözlü bildiri ve 12 poster bildiri sunulmaya hak kazanmıştır.

21. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’ne yurtiçi ve yurtdışından tüm üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
21. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi
Organizasyon Komitesi

21. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
DİJİTAL DÖNÜŞÜM: SANAYİ 4.0

Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1998 yılında Türkiye’nin ilk “İktisat Öğrencileri Kongresi”ni düzenlemiş ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmiştir. 2006 yılından itibaren uluslararası boyutta düzenlenen kongre, bu yıl 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir’de, “Dijital Dönüşüm: Sanayi 4.0” üst başlığı ile düzenlenecektir.

Sürekli ve hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde ülkeler, dijital zamana uyum sağlamak için üretim sürecinde, tüketici tercihlerinin karşılanmasında ve tarım, sanayi, sağlık, eğitim, finans, iletişim teknolojileri başta olmak üzere tüm sektörlerde teknolojiyi kullanmaya başlamışlardır. Bu gelişmeler, ülkelerin uluslararası piyasalardaki rollerini yeniden yapılandırmalarına neden olmuş, iktisadi aktörler ve iktisadi karar alma mekanizmaları büyük ölçüde dijital dönüşüm içine girmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, dijital dönüşümün ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve politik gelişmelerin tartışılacağı bir akademik platform oluşturmak, hem bugünü anlamak hem de geleceğe yönelik politikalar üretmek için ufuk açıcı olacaktır.

Bu bağlamda günümüzün gerçeği olan bu sürece odaklanılması, sürecin içselleştirilmesi, yetkinliklerin ve becerilerin bu yönde geliştirilmesi ve bu yönde değişim kapasitesinin arttırılması çok önemlidir. Bu nedenle “21. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi”, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin dijital dönüşümle ilgili tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini son gönderme tarihi 28 Şubat 2018’dir. Bildiri özetleri dijital ortamda, kongre web sayfasında yayınlanan özet şablonuna uygun olacak biçimde hazırlanmalıdır. Özet gönderimlerinde, bildirinin başlığı, bildiri sahibi/sahiplerinin adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, e-mail ve posta adresleri açık olarak belirtilmeli ve özet metni 1 sayfayı geçmemelidir. Bildiri özetlerinin kongreikt@gmail.com adresine e-posta aracılığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Kabul edilen bildiriler 9 Mart 2018 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metin halinde gönderilmesinin son kabul tarihi 13 Nisan 2018’dir. Bildiri özetleri ve bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Bildirilerin tam metni daha önceki yıllarda olduğu gibi CD’ye basılacaktır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Kongre programı, katılım formu ve diğer bilgiler, bildirileri kabul edilmiş katılımcılara ayrıca duyurulacaktır. Kongrenin web sayfasından kongre ile ilgili bütün bilgiler edinilebilir. (http://kongreikt.ege.edu.tr)

21. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’ ne yurtiçi ve yurtdışından tüm üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir.

ALT BAŞLIKLAR
Akıllı Ekonomi
Dijital Pazarlama
Dijital Dönüşümde Devletin Rolü ve Fonksiyonları
Dijital Dönüşümde Şirketler ve KOBİ’ler
Dijital Dönüşüm Araçları
İnternet Ekonomisi: Nesnelerin İnterneti
Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
Dijital Emek
Bulut Teknolojisi
Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Yeşil Kentler
Tarım 4.0
Sanayi 4.0
Toplum 5.0
Block Chain: Bitcoin
Yapay Zeka
Sosyal Ağlar, Bilgi Ağları ve Yenilikçi Ağlar
Dijital Ekonomi ve Kişisel Verilerin Güvenliği
Akıllı Şehirler
Akıllı Ürünler, Akıllı Fabrikalar
Veri Analitiği: Büyük Veri

http://kongreikt.ege.edu.tr