Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Proje Yarışması

Endüstri 4.0
Proje Yarışması

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Proje Yarışması

Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi olarak düzenleyeceğimiz bu proje yarışması ile;
Endüstri 4.0 konularında yeni fikir ve ürünlerin ortaya çıkmasına destek olmak,
Girişimcilerce ortaya çıkarılan inovatif fikir, ürün ve ortaya konan iş planlarını uygulanabilir kılmayı,
Üniversite ve Sanayi arasında köprü oluşturmak,
İnovatif ürün ya da hizmetleri toplum faydasına dönüştürmek ve ülke verimliliğine katkı sağlamak,
Ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni iş alanlarının oluşmasına destek vermek,
Bilgi birikimini arttırarak ülkemizi uluslarası piyasalarda temsil edecek markaların yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Ödüller
İlk 3’e girenlere para ödülleri
Birinciye Silikon Vadisi’nde Starcamp eğitim fırsatı
Dereceye girenlere Yıldız Kuluçka’da ofis imkanı (6 ay)

Süreç
Başvuru formu online olarak doldurulur.
Yapılan başvurular “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilir.
Finale kalan projeler Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nde İş Planı Hazırlama ve Sunum Teknikleri konularında 1 günlük eğitime tabii tutulacaklardır. Eğitime katılmayan projeler elenecektir.
Finale kalan projeler etkinlik gününde, jürinin ve izleyicilerin önünde sunumlarını gerçekleştirir.

Kimler Katılabilir ?
Yarışmaya akademisyenler, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri başvuru yapabilirler.
Bir yarışmacı en fazla bir proje ile yarışmaya katılabilir.
Bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilir.

Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi
Başvuru formunda yer alan proje fikirlerinin anlaşılır bir şekilde yazılması gerekmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucu seçici kurul üyeleri tarafından verilecek puanlar hesaplanarak finale kalan 10 proje, yedek 3 proje önerisi ile birlikte seçilerek web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Finale kalan 10 proje etkinlik günü jüri karşısında 5’er dakikalık sunum gerçekleştirecektir. Bu sunumlarda amaç, hem fikirleri etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek hem de jüri üyelerinin sorularını kısaca yanıtlayabilmektir. Sunumların proje ile tutarlılığı, hazırlayan kişinin projesine hâkimiyeti değerlendirilecektir. Jüri karşısında yapılacak sunumların ardından dereceye girenler belirlenecektir.
Asil proje sahiplerinin final gününe katılamaması durumunda, hak sırayla yedek proje sahiplerine devredilecek ve asil finalistler hak talep edemeyecektir.
Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir.

Katılım Koşulları
Yarışma Katılım Koşulları ve Ödüller Hakkında;

Akademisyen, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin/mezunlarının 03 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları proje başvuruları, belirlenen kriterlere göre seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Yapılan değerlendirmede en yüksek puana sahip 10 proje etkinlik günü jüri önünde sunum yapacaktır. Gün sonunda puanlar toplanarak ilk 3’e giren projeler belirlenmiş olacaktır.

Önemli Tarihler
Son Başvuru Tarihi: 03 Aralık 2017 saat 24.00’e kadar
Finalistlerin İlan Tarihi: 15 Aralık 2017
Final Töreni: 22 Aralık 2017

Detaylar ve Yarışma Başvurusu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin