Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü için Bir Dijital Yeterlik Eğitimi

Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü için Bir Dijital Yeterlik Eğitimi

28 Ocak – 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan “Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü için Bir Dijital Yeterlik Eğitimi” başlıklı bilimsel eğitim etkinliğine, siz değerli öğretmen adaylarımızı bekliyoruz. Etkinliğimize Türkiye genelinde eğitim fakültelerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğretmen adayları başvuru yapabilmektedir.

TÜBİTAK 2237-A bilimsel eğitim etkinlikleri kapsamında desteklenen bu eğitimde, katılımcıların gidiş-geliş yol, konaklama ve iaşe (yemek ve ara ikramlar) ücretleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Eğitime katılmak isteyen, dijital çağda dönüşüme açık olan öğretmen adaylarımızın “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için eğitim etkinliğinin web sayfasına https://dijitalyeterlikegitimi.wordpress.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu etkinliğin amacı, eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 3. sınıf ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin dijital yeterliklerini geliştirebilmek ve dijital teknolojilerin eğitsel potansiyelleri konusunda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmaktır. Bu bağlamda öğretmen adaylarına dijital yeterliklerini geliştirilebilmeleri için teorik bilgilerin yanı sıra öğrendikleri bilgileri uygulayarak kendi dijital materyallerini üretebilmelerine olanak sağlanacaktır. Ayrıca bu etkinlik çerçevesinde; öğretmen adaylarının hem kendi alan bilgileri ile teknolojiyi entegre edebilmelerine hem de teknoloji konusunda daha deneyimli olan akranlarıyla birlikte işbirliği yapmalarına imkân sağlanacaktır. Bu sayede öğretmen adaylarının kendi materyallerini üretmeleri konusunda öz güven kazanmaları ve motivasyonlarının artması hedeflenmektedir.