Digilogue Summit- Future Tellers

Zorlu Holding’in Zorlu PSM ile birlikte hayata geçirdiği Digilogue’un her yıl gerçekleştirdiği; bilginin, yaratıcılığın, algoritmaların ve verinin; açık ve kapalı kullanımlarını odağına alan Digilogue Summit- Future Tellers’18, 19-20 Ekim tarihlerinde yine Zorlu PSM’de gerçekleşiyor.

“Yeni Öğrenme” (Kişi ve/veya Makine), “Veri Çağında Profil Oluşturma”, “Toplum ve Kültür Üzerinde Algoritmaların Etkisi”, “Dijital Alanlarda Kullanıcının Gizlilik ve Yasal Hakları ile Özgürlükleri” alanında üreten, öğreten ve araştıran isimler Digilogue Summit – Future Tellers’18’de bir araya geliyor.

Future Tellers’18, ana teması “Açık Kaynak Akımı”nı küresel bir toplum olarak bugün bizi tanımlayan, bizi biz yapan, olgu ve durumların neye dönüşmekte olduğu sürecini çözmeye çalışan sosyal bir araç olarak görüyor.

Günümüzde, merkezileşmiş, hiyerarşik ve sahiplenici tutumlardan; şeffaf, bilinçli bir paylaşım ekonomisine doğru evrilirken; yeni sistemler tasarlanıyor. Açık kaynak akımı, geleceğin bugünden talep ettiği yeni bir insanlık anlayışını doğurarak, kolektif katkının önemini vurguluyor.

http://www.digilogue.com