Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

(ŞARTLAR)

İlan Tarihi : 20.04.2013

Son Başvuru Tarihi : 06.05.2013 Mesai Bitimi

Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 sayılı kanuna tabi olarak öğretim üyesi alınacak olup, kadrolara yapılacak başvuru ile ilgili şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A-PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar doçentlik belgelerini diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarının 1 takımının dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet cd ye aktarılarak teslim edilecektir.

B-DOÇENT;BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi olup, adaylar doçentlik belgelerini diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 3 adet cd ye aktarılarak teslim edilecektir.

C- YARDIMCI DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ve yabancı dillerini belirten bir dilekçe ekleyerek 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 3 adet cd ye aktarılarak teslim edilecektir.

Tüm adayların 2547 sayılı kanun ile öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan tüm adayların Üniversitemizce ilan edilecek Yabancı Dil Sınavına katılmaları zorunlu olup, yapılacak sınavda en az 70 ve üzeri puan alanlar başarı sağlayacaktır.

Doçentler Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

D-GENEL ŞARTLAR

1-Adaylar başvurdukları Birim Alan/Anabilim Dallarını belirtir dilekçelerine yazışma adres bilgilerini ve telefonlarını (Ev, İş, Gsm) yazarak özgeçmişlerini ve iki adet fotoğraflarını ekleyeceklerdir.

2-Tüm Adayların ilanının açıklamalar kısmında eğer başka bir koşul belirtilmemiş ise, başvurulan Bölüm /Anabilim Dalının lisans veya varsa lisansüstü programlarından mezun olduğuna dair belge getirmeleri zorunludur.

3-Adayların ilanın açıklamalar sütununda belirtilen belgeleri dilekçelerini eklemeleri zorunludur.

4-Atamaların yapılabilmesi için:

a-657 sayılı devlet memurları kanunun 48.maddesinde belirtinle tüm şartları taşımaları,

b-Adayların hizmet durumlarının ilan edilen kadro dereceleri ile uyumlu olması açısından üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kuruluşunda memur olarak görev yapanlar, durumlarını dilekçe ekinde verecekleri özgeçmişlerinde (Çalıştıkları Kurum Adresini ve Kurumdaki Unvanı) belirtecek ve bunu hizmet belgesi ile belgeleyeceklerdir.

5-Adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

7-Başvurularda istenen belgelerin noter tasdikli olması veya aslı görülmek üzere suretlerinin (Fotokopileri) başvuru kabul yerinde onaylanması gerekmektedir. Başvuruda sunulan belgeler kesinlikle adaylara iade edilmeyecektir.

İlan ve kadrodaki atanması şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8-Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak olan adayların halen Sağlık Bakanlığına karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığı veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin başvuru bitim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde biteceğini belgelemeleri zorunludur. (Üniversitemizde Sağlık Bakanlığına karşı mecburi hizmetini ifa edenler hariç) .

9- Yardımcı Doçentlerin yabancı dil sınavları başvuru bitiş tarihinden sonra,Rektörlüğümüzce belirlenecek yer ve saatte yapılacak olup,konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz sayfasından yayımlanacaktır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel Daire Başkanlığı