DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

Değerli Öğrenciler,

Tıp çok hızlı ilerleyen ve üzerine sürekli yenilikler eklenen bir bilim dalı. Bizler geleceğin doktorları olarak tıptaki gelişmeleri devamlı yakından takip edebilmeliyiz. Hem kendi yapacağımız çalışmalarla hem de başka öğrencilerin ya da akademisyenlerin çalışmalarıyla en son gelişmelerden haberdar olabilmemiz mümkün. Bunu en iyi yapabileceğimiz yerler ise hiç şüphesiz kongreler.

Bizler bu bilinçle yola çıktık ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak “Dicle Üniversitesi Tıp Öğrenci Kongresi”ni düzenliyoruz. Kongremiz 03-05 Mayıs 2012 tarihlerinde Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Katılımcılar kongremize araştırma ya da derleme olarak hazırladıkları sözel veya poster bildirileriyle katılabilecekleri gibi bildirisiz de katılabileceklerdir.

Detaylı bilgi için: