Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Fotoğraf Yarışması

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Konu ve Amaç:
İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında; Güneydoğu Anadolu Bölgesi
içerisinde yer alan Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerimizin sahip olduğu doğal güzellikleri, tabiat
varlıkları, insanı, tarihi ve turistik zenginliği ile kültürel varlığının ulusal düzeyde farkındalığını
artırmak; yöremiz doğası, insanı ve turizm potansiyelinin ortaya konulması amacıyla düzenlenen bu
fotoğraf yarışmasının konusu bu yıl için “İnsan, Doğa ve Turizm” olarak belirlenmiştir.

Organizasyon:
Fotoğraf Yarışması’nın organizasyonu ve yürütücülüğü TC Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından
yapılmaktadır.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma, Sayısal kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal Renkli (Digital Color) > DC.

Katılım Şartları:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir
– Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekreteryası ve Dicle Kalkınma Ajansı
personeli dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm
fotoğraf meraklılarına açıktır.
– Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal (dijital) Renkli eser ile katılabilir.
– Gönderilen fotoğraflar yarışma konusu ve amacına uygun, güncel fotoğraflardan olmalıdır.
– Yarışmaya katılan fotoğrafların belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin
kanaati esastır.
– Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR fotoğraflar yarışma dışı
tutulur.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait ve kendisi tarafından çekilmiş
olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi”nin 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan
ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü
iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül ve sergileme almış ve/veya alamamış
yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
– Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.

Telif (Kullanım) Hakları:
– Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Dicle
Kalkınma Ajansı arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Dicle Kalkınma Ajansı
kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser
sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
– Dicle Kalkınma Ajansı uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme, albüm ve
kataloglarda kullanma hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi
talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Dicle Kalkınma Ajansı
eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli
ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Dicle Kalkınma Ajansı’nın olacaktır.
– Dicle Kalkınma Ajansı, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Dicle Kalkınma Ajansı, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmeyecektir.
– Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif
sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri
tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait
olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Dicle Kalkınma Ajansı bu konuda hiçbir sorumluluk
kabul etmez.
– Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.
– Yarışma sonuçları Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)’nın www.dika.org.tr ile TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve web sayfalarında duyurulacak ve tüm
katılımcılara DİKA tarafından e-posta ile bildirilecektir.
– Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter)
hesaplarında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak 2016’da yer alacaktır.
– Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
– TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını
aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilebilmesi için www.dika.org.tr
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
– İlgili sayfaya (http://www.tfsfonayliyarismalar.org/) fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
– Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgi ve işaretler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde,
kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmeli ve dosyaların
boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakterler (Sayısal Renkli (Digital Color)
> DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

– İsimlendirme:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Aydınlar’da çektiği İbrahim Hakkı
Türbesi adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_ibrahim_hakki_turbesi” gibi
olabilir.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım
sağlandığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Dicle Kalkınma Ajansı sorumlu
olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 09.09.2016
Son Katılım Tarihi : 09.12.2016 günü saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 19.12.2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 21.12.2016
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Sonra belirlenecektir.

Ödüller:
Birincilik 5.000.- TL + Plaket
İkincilik 3.500.- TL + Plaket
Üçüncülük 2.500.- TL + Plaket
DİKA Özel Ödülü 1.000.- TL + Plaket
Sergileme (En fazla 50 adet) 250.- TL + Katılım Belgesi
Satın Alma (En fazla 20 adet) 250.- TL + Katılım Belgesi

Değerlendirme, Sonuçların Duyurulması, Ödül Töreni:

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna
hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş
bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık
bulunulabilir.
Sonuçlar, Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın, sosyal medya ve
www.dika.org.tr ile http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinden
duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir.
Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Dicle Kalkınma Ajansı sorumluluk
taşımayacaktır.
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal
albüm hazırlanacak ve Aralık 2016’dan itibaren www.dika.org.tr internet sitesinden indirilmeye hazır
tutulacaktır.
Ödül ve sergileme almayan, satın alma uygulanmayan eserler Sonuç Bildirim Tarihi itibariyle 90
(doksan) gün sonra sistemden silinecektir.

Düzenleme Kurulu:
Yılmaz ALTINDAĞ DİKA Genel sekreteri
Ekrem DİRİCAN DİKA Kurumsal Koordinasyon Birim Uzmanı
Yarışma Sekreteryası/İletişim:
Ekrem DİRİCAN

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu / MARDİN
Telefon : +90 482 212 11 14
+90 482 212 11 19
Faks : +90 482 213 14 95
E-posta : info@dika.org.tr
Web : www.dika.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-088 numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.