Dezavantajlı Okullarda Geleceğin Sınıfı Modeli

Dezavantajlı Okullarda Geleceğin Sınıfı Modeli

Ülkemize gelen mülteci öğrenciler geçtiğimiz yıllarda kendilerine tahsis edilen eğitim öğretim için donatılmış merkezlerde öğrenim görürken 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren mülteci pozisyonunda bulunan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi olarak örgün eğitim veren okullara adres beyanına göre dağıtıldı. Bununla beraber sınıf içi entegrasyona tabii tutulan öğrenciler ve var olan öğrenciler arasında sosyal ve dilsel olarak kopukluklar oluştu. Türkçeleri oldukça zayıf ve yetersiz mülteci öğrenciler yalnızlaştı. Özellikle dezavantajlı bölgelerde, farklı sebeplerden dolayı iç göçe maruz kalmış öğrencilerin dil ve uyum sorununun üzerine, mültecilerin de sınıf ortamlarına eklenmesi ile dil ve uyum sorunları katlanarak arttı.

Bu çalışmada sadece mülteci konumunda olan değil, göçmen, göçer durumdaki çocukların özgürce kullanabilecekleri bir sınıf ortamı oluşturulması, onlara doğru ve olumlu davranış kazandırmak, Türkçe öğretmek, birlikte oyun oynamalarını ve kaynaşmaları sağlamak, ince motor gelişimlerini sağlarken işbirlikçi öğrenim kazanımlarını öğrenmeleri sağlamak, sanatı ve sporu tanımalarına yardımcı olmak kısacası 21. Yüzyıl becerileri ile onları donatmak için FCL(Yaşayan laboratuvar) eğitim stili kullanılmıştır.

Future Classroom Lab (FCL) eğitim stilinde, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin okullara entegre edildiği bir “Yaşayan Laboratuvar ” tasarlanmıştır. FCL olarak adlandırılan ortamlar fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin gelişimini desteklemektedir.

Mülteci, göçmen, göçer pozisyonundaki öğrencileri projeleri birlikte üreten, birlikte sanatsal çalışma yapa-bilen, birlikte oyun oynamayı başaran, birbirlerine tahammül etmeyi öğrenen, okul ve sınıf kurallarını ve doğru davranışın ne olduğunu anlamaya çalışan, birbirini dilinden, dininden ve dış görünüşü bakımından ayrıştırmayan, 21. Yüzyıl becerileri ve öğrenim kazanımlarını tanımaya çalışan bireyler haline getirmek çalışmanın temel prensibi olmuştur.

Burhan SEL
Prof. Dr Salih Öven Çolakoğlu İlkokulu, Sınıf Öğretmeni