Devrim, Demokrasi, Felsefe Kongresi

ALAIN BADIOU ile DEVRİM, DEMOKRASİ, FELSEFE KONGRESİ

Sarıyer Belediyesi ve MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları ortaklığıyla 1-2 Aralık 2011’de Alain Badiou ’nun özel katılımıyla Devrim, Demokrasi, Felsefe Kongresi gerçekleştirilecek. Kongreye Alain Badiou’nun yanı sıra Judith Balso, Fabien Tarby, Alberto Toscano, Lorenzo Chiesa, Frank Ruda, Jan Volker,  Rado Riha, Jelica Sumic Riha, Volkan Çelebi ve Ahmet Soysal konuşmacı olarak katılacak. Etkinlikte Alain Badiou’nun Monokl Yayınları tarafından yayımlanan kitapları da okuyucu ile buluşacak. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlikte simültane tercüme yapılacaktır.
23 Kasım 2011, İstanbul –  Sarıyer Belediyesi ve MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları 1-2 Aralık’ta Alain Badiou’nun Onur Konuğu olarak katılacağı Devrim, Demokrasi, Felsefe konferansını birlikte düzenliyor. Monokl’un Uluslararası Alain Badiou Özel Sayısı’nın bir uzantısı olarak planlanan etkinliğe Alain Badiou’nun yanı sıra Judith Balso, Fabien Tarby, Alberto Toscano, Lorenzo Chiesa, Frank Ruda, Jan Volker,  Rado Riha, Jelica Sumic Riha, Volkan Çelebi ve Ahmet Soysal konuşmacı olarak katılacak.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansta Devrim, Demokrasi, Felsefe ana başlığı altında felsefenin demokrasi ve devrim kavramlarını birlikte düşünebilme olanağı sorgulanacak. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında gözlemlenen sosyal ve politik olgular ile politik örgütlenişlerin teorik zeminleri yeni bir devrim ve demokrasi ufku açısından araştırılacak. Felsefenin politikayı ve politika-öncesini nasıl bir kavramsal mimari içinde inşa ettiği ve bunun sol düşünce açısından politikanın geleceğine ve gelecekteki politikalara nasıl yansıyacağı tartışılacak.

Alain Badiou’nun Monokl tarafından basılan Tarihin Uyanışı; Felsefe ile Politika Arasındaki Gizemli İlişki; Sonlu ve Sonsuz; Heidegger. Nazizm, Kadınlar, Felsefe [Barbara Cassin ile birlikte] adlı kitapları da ilk kez konferansta okuyucularla buluşacak.
MonoKL: “Yeni karşılaşmaların, yeni fikirlerin, yeni yaşamlarının ardından gidiyoruz ”
6 yıl önce Türkiye’deki mevcut kültürel ortamın düşünce ve fikir mimarisi yaratmadaki yetersizliğine karşı yola çıktıklarını belirten Monokl Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Volkan Çelebi, Alain Badiou’nun Onur Konuğu olarak katıldığı Devrim, Demokrasi, Felsefe etkinliğinin Türkiye’nin düşünce ve kültür hayatına yeni bir hareketlilik kazandıracağını öngördüklerini ifade ediyor: 
“Alain Badiou 1-2 Aralık tarihlerinde Devrim, Demokrasi, Felsefe kongresi için aramızda olacak. Dünya solunun şu an yaşayan en önemli figürü olarak kabul edilen Alain Badiou Türkiye’ye ilk kez geliyor. Gelişiyle Türkiye’nin de hem kendi sınırları hem de Ortadoğu’daki halk hareketleri açısından içinde olduğu fikir tartışmalarının daha farklı ve dinamik bir perspektif kazanacağını düşünüyoruz. Monokl olarak 5. Uluslararası etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz, geçen sene de bir başka ünlü Fransız filozof Jean-Luc Nancy aramızdaydı. Bu yeni buluşmalar, yeni karşılaşmalarla yeni yakınlıklar, dostluklar ve düşünsellikleri yüz yüze inşa ediyoruz. Türkiye’deki düşünce ve fikir hayatının özgün yazı uzamına ihtiyacı olduğu kadar özgün bir söyleme/yaşama alanına da ihtiyacı var. Monokl hem yazı ile hem düşünce ile hem de düşünenlerle yakın bir dostluğun ardından gidiyor… Böylesi önemli bir konferansın gerçekleştirilmesindeki katkıları için Sarıyer Belediyesi’ne ve İstanbul CHP İl Yönetimi ile İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’ya özel olarak teşekkür ederim.”
MonoKL Hakkında
2006 yılında, düşünsel ve ebedi ortamın tek kurgusuz labirenti olma amacıyla kuruldu.  Genç ve dinamik bir ekipten meydana gelen oluşumun çıkardığı MonoKL dergisi özellikle 1. ve 2. sayılarında avangard bir duruş sergileyerek patafizik koleji, unutuş, görsel şiir temalarını işledi. 3. sayısı ile birlikte düşünürler ve yazarlar dizisine başlama kararı aldı.  3. sayısını doğumunun 100. yılı vesilesiyle Maurice Blanchot’ya ayıran dergi, 1 yıllık bir çalışmanın sonunda 4-5. sayılar olarak G. W. F. Hegel özel sayısını yayımladı. 6-7. Sayıları olarak Jacques Lacan Uluslararası Özel Sayısını yayımlayan oluşum, ardından iki büyük cilt halinde Uluslararası Levinas Özel ciltlerini yayımladı. Son olarak Jean-Luc Nancy ile Karşılaşmalar sayısının çıktığı Monokl Dergi’nin gelecek sayıları Gilles Deleuze ve Alain Badiou Özel Sayıları olacak.

Levinas sayıları ile birlikte MonoKL Yayınlarını da derginin bir projesi olarak hayata geçiren oluşum, şu ana kadar temel felsefe yapıtlarının da içinde olduğu 18 kitap yayımladı. 2012 Haziran’ına kadar Maurice Blanchot, Emmanuel Levinas, François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Henry, Pierre Bourdieu, Vladimir Jankelevitch, Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben, Alain Badiou ve Jean-Luc Nancy’in yapıtlarının içerildiği 40’ı felsefe 60 kitap yayımlamayı planlayan yayınevi Volkan Çelebi, Murat Erşen ve Atakan Karakış’ın yoğun emekleriyle hayat buluyor.

Organizasyon Tarihi: 1-2 Aralık 2011
Başlangıç Saati: 10.30
Bitiş Saati: 18.30
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü
Büyük Konferans Salonu