devredeki yük miktarı

DENEY ADI: seri bir elektrik devresinde açıga çıkan madde ile devreden geçen yük miktarı arasındaki ilişki.AMAÇ: Seri bir devrenin çe

şitli noktalarından geçen yük miktarını ölçmek.ARAÇ VE GEREÇLER:

1 hidrojen kab

ı (2 adet)2 baglant

ı kabloları ( uçları krokodilli)3 ampul ( 1,5 v ;2 adet)

4 duy (2 adet)

5 güç kaynag

ı6 üç ayak , destek çubugu, baglama parças

ı ( ikişer adet)DENEY
İN YAPILIŞIBeher glaslar

ı 2/3 üne kadar sodalı su ile doldurunuzSeri bir devreden geçen yük miktar

ının ölçülmesi için deney düzenegini koruyunuz. Yük ölçer ve ampuller devreye seri baglanmıştır.Ampuller yanm

ıyorsa elektrotları dik tuturak birbirine yaklaştırıp ampullerin ışık vermesini saglayınız.Tüplerde 8-10 cm yüksekliginde gaz birikince güç kaynag

ını kapatınız. Tüplerde toplanan miktarlarını karıştırınız.