DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

16.08.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile;

1-Adli idari soruşturma sonucu bulundukları yerde kalmasında sakınca görülen memurun atama dönemi beklenmeksizin hizmet gereği yer değiştirmesi yapılabilecek, ayrıldığı hizmet bölgesindeki zorunlu hizmetleri, aynı hizmet bölgesi içerisindeki başka bir alanda tamamlattırılacak, görev yaptığı hizmet bölgesinde hizmetine ihtiyaç bulunmaması halinde ise, diğer hizmet bölgelerine atanabilecek, eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılacak, hizmet gereği başka bir hizmet alanına ve ya bölgesine atanan memurlar yönetmeliklerinde istisna olması dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamayacak.

2-Yönetmelik değişikliği ile özür grubu atamaları “mazeret” olarak yeniden düzenlenmiş, sağlık ve eş durumu mazeretine dayalı atamalara can güvenliği mazereti ismiyle yeni bir atama şekli getirilmiştir. Sağlık ve can güvenliği mazeretine bağlı atamalar, atama dönemine bağlı olmaksızın yapılacak

3-Aile birliğine bağlı mazeret nedeniyle yapılacak atamalarda eşin kamu personeli olmaması halinde; atama talep edilen yerde kesintisiz olarak 3 yıl sigorta primi ödemek suretiyle kendi adına çalışması ve ya hizmet akdi ile çalıştırılması şart olarak koşulmuştur.

4-Kamu personeli eşin kurum içi yer değiştirmeyle atama imkânının olmaması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi görevde olması halinde bu durumdaki eşin bulunduğu yere atama yapılacaktır.

5-Aynı kurumlarda bulunan eşler bakımından ise, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere ataması yapılacak,

6-Eşlerin farklı kurumlarda olması halinde, kurumlar arası koordinasyonla birlikte her iki kurumunda öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacak

7-Memurun eşi milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter ise bunların bulundukları yerlere atama yapılabilecek

8-Sağlık mazeretinden yararlanacakların kapsamı genişletilmiş, memurun vasi tayin edildiği kardeşinin sağlık durumuna bağlı olarak da yer değiştirme imkanı getirilmiştir.

9-Sağlık mazeretine ilişkin raporlar eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınabilecek

10-Sağlık mazeretine ilişkin mazeret nedeninin atama yapılan yerde karşılanmaması halinde, mazeretin karşılanacağı bir başka hizmet alanına atama yapılabilecek

11- Memurun, eşinin ve çocuklarının can güvenliğinin tehlikede olduğunun adli ve İdari makamlarca belgelendirilmesi halinde, aynı hizmet bölgesi içerisinde başka bir hizmet alanına, hizmet bölgesinde ihtiyaç olmaması halinde başka bir hizmet bölgesine atama yapılabilecek.

12-Şidddete uğramış kadının 6284 sayılı kanun gereğince, adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir alınması halinde kadın memurun aynı hizmet bölgesi içinde başka hizmet alanına, bölgede hizmetine ihtiyaç yoksa diğer hizmet bölgelerine atanabilecek

13-Bölge hizmetinden sayılacak sürelere ilişkin değişiklik yapılmıştır. Hastalık ve refakat izinlerinin toplamı 6 ayı geçmeyen kısmı bölge hizmetinden sayılacak.

14-En az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi ve ya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memur engellik mazeretine bağlı olarak yer değişim talebinde bulunabilecek

Belirtilen kapsamdakilerin tedavi nedeniyle yer değişikliğinde bulunması halinde ise; atama yapılacak yerin memurun ve engelli yakınlarının engellilik durumuna uygun olacak

Engellilik durumu devam ettiği sürece, memurun isteği dışında yeri değiştirilemeyecek

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin