Derslerde Öğrenciye Bilgisayar Oyunları Oynatmak Farklı Bir Öğretim Modeli Oluşturabilir Mi?

blog yazarı
İhsan Balta

Günümüzde teknoloji hayatımızın her alanına en büyük birimlerinden en küçük birimlerine kadar nüfus etmişken; çağdaş eğitimin teknolojiden uzak olmasını düşünmek ne kadar doğru olur? Peki eğitim ile teknolojiyi nasıl bir araya getirebiliriz veya bu etkileşimi nasıl yararlı ve etkili kılabiliriz. İşe bilgisayar oyunları oynayarak, derse uygun içerikli oyun modellerini öğrenenlere sunarak, oyun tabanlı öğrenme ortamları etkinliklerini öğrenci çerçevesinde şekillendirmeye çalışarak başlayabiliriz. Peki derslerde bilgisayar oyunları oynamak farklı bir öğretim modeli oluşturabilir mi?

Yapılan son bilimsel çalışmalar oyun oynamanın öğrenci ve öğretmenlerin hayatlarının önemli bir parçası haline geldiğini ve eğitim uzmanlarının, öğrenenlerin öğrenimlerinin verim ve etkinliğini artırmak için bilgisayar ve diğer donanım oyunlarını eğitimin birçok alanına ve müfredata ilave etmeye çalıştıklarını göstermektedir.

2017 yılında “Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Tutumları Üzerine Etkilileri” başlıklı tez çalışmam sonucunda; sınıfta oyun tabanlı (programlama öğrenme algoritması) uygulanmasına karşı öğrencilerin olumlu algıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda çalışma sonucunda erkek öğrencilerin sınıfta oyun oynayarak öğretim yöntemiyle daha çok motive oldukları ve öğrenim isteklerinin artığı görülmüştür. Yine 6. Sınıf kız ve erkek öğrencilerinin akademik amaç için kullanılan oyuna karşı tutumlarında önemli bir fark görülmemiştir.

Öğrencilerin akademik konularla ilgili oyunlar oynarken bilgisayar karşısında daha çok zaman geçirdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bir diğer bulguya göre; öğrencilerin bilgisayar oyunlarına karşı pozitif bir tutumları vardır, çünkü bilgisayar oyunlarının akademik aktiviteler için önemli olduklarını düşünmektedirler. Ayrıca öğrenciler, bilgisayar oyunları sınıf içinde kullanıldığında eğlenceli, ilginç ve heyecanlı bulurlar. Son olarak, çalışmada fantastik oyun ve yarış aktivitelerin öğrencileri mutlu ettiğini sonucuna varılmıştır.

Öğrenciye bilgisayar oyunları oynatmanın farklı bir öğretim modeli oluşturabilir mi sorusunun cevabı yukarıda bahsedilen tüm bu akademik çalışmanın sonucunda evet olacaktır. Bu yeni öğrenme ortamıyla birlikte; ders ortamında kullanılacak bilgisayar oyunlarının öğrenci başarılarını ciddi oranda artırabileceği, derse olan ilgi ve motivasyonlarını artırdığı, öğretenlerin öğrenme ortamlarını çağdaş eğitime uygun bir şekilde revize edebileceği, bu bağlamda bilişim teknolojileri bilim dalının önem ve gereksinimi tekrar ortaya koymaktadır.

Bilgisayar oyunlarından, oyun tabanlı öğrenme ortamlarından faydalanmak; öğrenci için dersin çekiciliğini artırıp öğrenmeyi sürekli kılabilecekken aynı zamanda öğretmenin hâkim olduğu konuyu farklı materyallerle öğrencisine aktarım gücünü artırabilmektedir.