DERSİMİZ MATOYUN PROJEMİZ BAŞLADI

Kırşehir ili Mucur ilçesi Hacı Derviş Rasim Ünsal İlkokulu’ nda yeni proje yeni heyecan başlıyor. 3/B Sınıf öğretmenimiz Serap Salma’ın kuruculuğunda başlayan e Twining projesi 3/A öğretmenimiz Tuba Küçük’ün de ortaklığında okulumuz 3. Sınıflarında uygulanacak. Projemiz, Türkiye, Hırvatistan ve Portekiz’den katılan 12 ortakla başladı.

Proje hakkında

Projemiz, ilkokul öğrencilerine matematik dersini etkinlikler, oyunlar, değişik aktivitelerle ve Web2.0 araçlarıyla sevdirmek, hem eğlenip hem öğrenerek öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak amaçlanmaktadır. Projemiz matematik derslerinde öğrencilerin problem çözme becerisi ve çok boyutlu düşünme becerilerinin geliştirilmesi, güvenli teknoloji kullanımının öğrenilmesi ve bilinçlendirilmesi, oyunlarla çocukların dünyasında öğrenmede kalıcılığın sağlanması hedeflenmektedir.
Our project aims to make elementary school students love the mathematics lesson with activities, games, various activities and Web2.0 tools, and to ensure that students participate actively in the lesson by having fun and learning. Our project aims to develop students’ problem solving skills and multi-dimensional thinking skills in mathematics lessons, to learn and raise awareness of the use of safe technology, and to ensure permanence in learning in the world of children with games.

HEDEFLER

Projemiz ile öğrencilerimizin
1. Matematik dersini sevdirmek
2. Derslere aktif katılmalarını sağlanmak,
3. Öğrencilere güvenli internet kullanımını öğretmek ve bilinçlendirmek,
4. Öğrenmede kalıcılığı sağlamak,
5. Web 2.0 araçlarını kullanmayı öğretmek,
6. Oyunlarla dersleri daha eğlenceli hale getirmek,
7. Problem çözme ve çok boyutlu düşünme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.
With our project, our students
1. To love math class
2. Ensuring active participation in classes,
3. To teach students to use safe internet and to raise awareness,
4. To ensure permanence in learning,
5. To teach using Web 2.0 tools,
6. To make lessons more fun with games,
7.Problem solving and multidimensional thinking skills are aimed.

ÇALIŞMA SÜRECI

Projemiz Kasım-Haziran ayları arasında gerçekleştirilecektir. Kasım ayında, proje ortaklarıyla tanışma, proje sayfasının oluşturulması, veli toplantıları ve izin belgelerinin alınması, proje logo ve posterlerinin oluşturulması, proje ortaklarıyla aylık yapılacak etkinlik ve web 2.0 araçlarının seçiminin belirlenmesi. Proje ön anketlerinin düzenlenmesi. Aralık- Mayıs Aylarında: Proje ortaklarıyla birlikte belirlenen proje planının uygulanması, etkinliklerin proje sayfasına eklenmesi, projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması. Pandemi sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilse çalışmalar uzaktan eğitimle gerçekleştirilecektir. Haziran: Proje kapanış faaliyetleri. Proje değerlendirmesinin yapılması. Proje boyunca yapılan çalışmaların ve ortak ürünlerin sergilenmesi ve e kitap oluşturulması. Proje sonu anketlerin uygulanması.

BEKLENEN SONUÇLAR

Matematik dersini seven, derslere aktif katılan, web 2.0 araçlarını ve güvenli internet kullanmayı öğrenen, eğlenerek öğrenen ve öğrendiklerini unutmayan öğrenciler yetiştirmek.
To raise students who love mathematics lessons, participate actively in lessons, learn to use web 2.0 tools and safe internet, learn with fun and do not forget what they learn.

Proje tanıtım dergimiz

https://www.flipsnack.com/hacidervisrasimunsalilkokulu/ders-m-z-matoyun-our-lesson-is-mathgame.html?p=1