Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS)

Değerli Araştırmacılar,
Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS) Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda okul öncesi – ilkokul – ortaokul – lise – üniversite – üniversite hazırlık ders kitapları üzerine yapılan her türlü inceleme ve araştırmayı kapsayan bildirilere ev sahipliği yapacaktır. Sadece ders kitabı üzerine incelemeleri değil, eğitim-öğretim ortamında ders kitaplarına yönelik her türlü araştırmayı konu edinmiş bildiriler de sempozyum konu çerçevesindedir. Osmanlı’dan günümüze kadar ders kitaplarının serüvenlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan sempozyum, süreç içinde Türkiye’deki ders kitabı üzerine olan akademik literatürü daha sistemli ve zengin hale getirmeyi hedeflemektedir.

Sempozyum düzenleme kurulu olarak hem araştırmacılarımızın hem de konuyla doğrudan ilgili öğretmenlerimizin DEKUS 2019’e teşriflerini bekleriz.

Saygılarımızla

DEKUS 2019 Düzenleme Kurulu

KONULAR
Düzeyler ve Kategoriler

Okul Öncesi Ders Kitapları
İlkokul Ders Kitapları
Ortaokul Ders Kitapları
Lise Ders Kitapları
Üniversiteye Hazırlık Ders Kitapları
Üniversite Ders Kitapları
KPSS Ders Kitapları

Çalışma Boyutları
Ders Kitapları üzerine her türlü bilimsel inceleme

Eğitim-öğretim ortamının herhangi bir paydaşının (öğrenci, öğretmen, veli vs.) bu ders kitap/ları hakkında görüş-düşünce-algı vs.

Ders kitapları literatürü üzerine incelemeler

Ders kitaplarının tarihsel gelişim süreci üzerine incelemeler

Ders kitaplarının tarihsel gelişim süreci üzerine incelemeler

Özet Gönderimi Son Tarih: 1 Ekim 2019
Sempozyum : 24-25-26 Ekim 2019