DERİDEN KAP

PROJE ADI: DERİDEN KAP

PROJE AMACI: İnsan yaşamına ve doğaya zarar vermeyen, uzun ömürlü sağlıklı yiyecekler barındırmayı sağlama.

GİRİŞ: Günümüzde çoğu yiyeceğin marketlerde satıldığı, satılan bu yiyeceklerini uzun ömürlü olabilmesi için içeriklerine katılan kimyasalların dışında bir de saklama koşullarının genellikle plastik kaplardan oluştuğu düşünülere, plastik vb. insan sağlığına ve doğaya zararlı maddeleri göz önüne alarak deriden saklama kabı yapılması düşünülmüştür. Deri ise Erzincan yöresine ait tulum peynirlerinin geçmişte deriler içinde saklanmasından yola çıkılarak düşünülmüş ve kullanılmıştır. Derinin peyniri saklama koşulları düşünüldüğünde ömrü en kısa ürünlerden olan peynirin dahi uzun süreli saklanabilmesi derinin kullanımını cazip kılmıştır. Deri içerisine yerleştirilen alüminyum folyo ise deriden gelebilecek farklı tat ve kokuyu engellemeyi sağlamıştır. Bir miktar yuvarlak kesilmiş, dışındaki tüyler temizlenmiş ve deri içine alüminyum folyo yerleştirilerek etrafından dikilip bir kap şekli verilmiştir. Saklanacak yiyeceklerin boyutuna ve şekline göre kap boyutu değiştirilebilir. Böylece insan sağlığıyla ve doğayla barışık, doğal bir saklama kabı oluşturulmuştur.

KULLANILAN YÖNTEM:Tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası yöntem ve tekniklerinin kullanılması

PROJE BÜTÇESİ: Proje giderleri projeyi gerçekleştiren öğrenci ve proje rehberliğini yapan öğretmen tarafından karşılanmıştır.

PROJE ÇALIŞMASININ TAKVİMİ: 14 Kasım 2011 tarihinde başlanan çalışmalar her hafta pazartesi, çarşamba ve Cuma günleri ikişer saatlik çalışmalar ile sürdürülmüş ve çalışma 20 Ocak 2011 tarihinde sonlandırılmıştır.

SONUÇLAR: Yapılan çalışmada bu kabın saklama koşullarının sağlıklı olduğu sonucuna varıldı.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Deriden saklama kaplarının marketlerde kullanımının teşvik edilebileceği düşünülmüştür. Böylece organik ürünlerin öneminin büyük olduğu bu günlerde güvenli saklama koşullarına sahip doğal ürünlerin satışı sağlanabilir.

KAYNAKLAR: http: //www.nedırnedemek.com/yavru_hayvan_derisi_nedir