DERECELİ SİLİNDİR İÇİNE HAPSEDİLEN HAVA

DENEYİN ADI: DERECELİ SİLİNDİR İÇİNE HAPSEDİLEN HAVA

KULLANILACAK MALZEMELER: Su dolu beherglas, dereceli silindir, gıda boyası, cam çubuk, kağıt havlu.

DENEYİN AMACI: Suda yan yatırılan dereceli silindirden çıkan hava kabarcıklarını görmek.

DENEYİN YAPILIŞI: Hava kabarcıklarını daha iyi gözlemlemek için beherglasın içine birkaç damla gıda boyası damlatınız. Cam çubukla karıştırınız. Dereceli silindiri; ağız kısmı aşağıya ve su yüzeyine dik gelecek şekilde su dolu beherglasa daldırınız. Dereceli silindiri yana doğru yatırınız. Her iki durumda gözlemlediğiniz sonuçları karşılaştırınız.

DENEYİN SONUCU: Dereceli silindir suya dik olarak daldırıldığında, Dereceli silindir içindeki hava hapsedildiği için, silindire su giremez. Dereceli silindir su içinde yan yatırıldığında, Dereceli silindirin su yüzeyine yakın olan kısmından kabarcıklar halinde hava çıkışı olur. Bunun sebebi dereceli silindir içinde hapsedilen havanın bir kısmının su yüzeyine yakın olan yerden açık hava basıncını yenerek dışarı çıkmasıdır. Çıkan havanın hacmi kadar yere ise su dolar.