Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2017

Bir Bakışta DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2017
1. 5 kişilik takımını kur
2. Çok katlı bina tasarla: Kat alanı maksimum, deprem kayıpları minimum olsun
3. 3 Mart’a kadar projenle yarışmaya kayıt ol
4. Model maketini hazırla
5. 6 Mayıs 2017’ye kadar model maketini gönder
6. Ödül töreninde model maket binanı sars

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
Üniversite öğrencileri arasında düzenlenecek DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı
Yarışması’na üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en fazla 5’er kişilik takımlar
başvurabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunu inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri
oluşturmalıdır. Aynı üniversitenin mimarlık bölümünden en fazla 2 öğrenci takıma
dâhil olabilir. Takımlara inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden 1 kişi
önderlik edebilir.
Belirlenen kurallara göre tasarlanacak ve balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından
imal edilecek ölçekli bina model maketleri bir seri sarsma masası testlerine tâbi
tutularak deprem performansları deneysel bir şekilde belirlenecektir.
Model maket binanın en önemli başarı faktörü depremde yıkılmamasıdır. Bunun yanı
sıra teknik, ekonomik ve estetik faktörler de ayrı birer ölçüt olarak takımların
performanslarını etkileyecektir. Teknik puanlamada, yapının deprem performansının
seviyesi (hissedilen sarsıntı seviyesinin ve yapısal hasarın azlığı); ekonomik
puanlamada, model maket binanın ağırlığı (malzeme miktarı) ve toplam kat alanı;
estetik puanlamada ise yapı mimarisi ve pazarlama potansiyeli (poster ve sunum) gibi
ölçütler dikkate alınacaktır.
Yarışmanın kazananı bir fayda-maliyet hesabı sonucunda bulunacak en yüksek toplam
yıllık kazancı elde eden takım olacaktır.
Kurgusu itibariyle kapsamında hesap-tasarım, planlama, yapım, sunum teknikleri ve
fiziki test aşamalarının yer aldığı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması,
genç inşaat mühendisi adaylarının bir ekibin üyesi olarak çalışma ve sunum
becerilerini geliştirici özelliği de olan bir yarışmadır. Yarışma puanlaması içinde
hesap-tasarım, yapım ve fiziki test puanlarının yanı sıra sunum tekniği ve becerisi de
önemli ve etkilidir.
Yüksek bir binanın depreme dayanıklı tasarımı ve yapımının yanı sıra kullanım ve mali
kârlılık açılarından da değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı yarışma, son derece
eğitici ve öğretici bir etkinliktir.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın Hedefleri
• İnşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina
tasarımı ve model yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak
• Deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda
uzmanlaşmaları için özendirmek
• Deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak

 

Detay için Tıklayınız